Afbeelding
Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Vegrijzing in Nederland

Column

M’n geboortejaer is 1944. Dà ’s net voor de geboortegollef van 1946/1947. De toekomst zag t’r toe veulbelovend uit, mor de tijje kanne rap veraandere. D’r kwam ommers een finansjele crisis en daerdeur wazze de pesjoenfongste nie in staot om te indexere, waerdeur d’r tot op hede meer as 20% wier ingeleverd. In mijn ôôge nog allevel gêên enkelde rede om te klaoge, want thuis wier ie van jongs af aan grôôtgebrocht om zuinig te weze, nooit ete weg te gooie, veraal te spaore en gêên schulde te maoke.

Waerom dut opgeschreve? Nou, omdà ‘k me toch wà zurrege maok voor de toekomst. Volleges de leste nieuwchies lijkent ‘t host zeker dà veul mense in Nederland de broekriem ok in 2021 en daernae nog steeds stevig zelle motte aanhaole. Vebetering lijkent ‘r aan te komme voor de waarekende, mor nie in gelijke maote voor de gepensjeneerdes. ‘k Denk dà mè naome de babyboomginneraosie veul perbleme zal krijge mè bezuiniginge. ’t Is een ginneraosie die aallêên mor veruitgang hè meegemaokt. ’t Gros weet nie wat aaremoej is of zuinigchies te motte leve vanwege de centjies. D’r zijn dan ok hêêl veul mense mè problemaotische schulde omdà die doche dat de bôôme tot in d’n hemel zouwe blijve groeie. Die mense zijn aareg kwetsbaor.

Waerom schrijf ik deuze wà pessimistische woorde, trewaail ‘k aailijk van plan was ’t over de vegrijzing te hebbe? Die club het naomelijk wel de schraole naeôôlogse jaere meegemaokt en toe geleerd mè waainig rond te komme. We zijn nou mè 2,6 meljoen ouwchies en volleges de geleerdes in 2040 mè 4,6 meljoen. Dan kà je zellefs mè je boereverstand begrijpe dà dat gevollege mot hebbe voor de verdêêling van de welvaertskoek. As ie daer dan nog is bij neemt dà de gemiddelde levesverwachting nog vedder zel toeneme, zôôdà me nie aallêên mè meer ouwchies zalle weze, mor dà die ok nog langer blijve leve. Op ‘t gebied van pesjoene, uitkeringe, energiekoste en zô zal nog veul motte veraandere. De zurregvraeg zel ok nog staarek toeneme mor toekomstige ouweres zijn beterder opgelaaid en welvaerender. Ze blijve daerdeur ok langer gezond en zalle werschijnlijk langer deurwaareke. De hôôgere koste vaalle dus meschie wel mee. Dus is de toekomst mogelijk lang nie zô somber as vendaeg d’n dag aan ons wor voorgehouwe.

Piet van Grietjes

advertentie