’n Ouwe Gazelle, gekocht bij Peter van Dam in Wijk B.
’n Ouwe Gazelle, gekocht bij Peter van Dam in Wijk B. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Aalles op z’n tijd

13 augustus 2022 om 08:01 Column

SLIEDRECHT Hêêl lang geleeje toe ’t koningshuis onbevooroordêêld bejubeld wier, de slaoger, d’n bakker, de mellekboer en nog veul meer vollek aan de deur kwam om te vraege wat ‘r mos weze, wier d’r deurgaons met ontzag aangenome dà wat de regering zeej mêêstal waer was. Ik ben gebore in de Dwarsstraet en m’n jonge jeugd deurgebrocht in de tuin van Nieuwpoort met ’n grôôte groep maaider en jonges deurmekaor. Een horlozie hà je nie en de tijd leek aaindelôôs te dure. Gêên mens had ‘r haost. Zôôwat aallemael hadde me een ouwe opgeknapte fiets. Laeter toe me tieners wiere, wou ie wel een nieuwe fiets. Nou, dan mos ie een baontjie zoeke om d’r êên te verdiene. Vendaeg d’n dag lijkent ’t vollek wel op drift. Aalles mò snel. Mense rijje op elektrische fietse met ’n rotgang, aanderes opzij douwend. Over wielrenners en scooters nog mor nie gesproke. Dan zijn d’r ok nog flitsfietsers op zôôgenaomde ‘speed pedelecs’, wat jie in ’t Engels mò zegge omdat ’t aanders nie begrepe wor. As ie lôôp te wandele wor ie verbij gehold deur een hollend medemens met ’n tillefoontjie op de boveaarem en ’n soortement van tandeborsteltjie in ’t oor om naer meziek te luistere. Dan heb ie ok nog ‘mountainbikers’ die deur plansoene scheure en aalles verwoestend achter d’r laete, netzôô as lege bleksies opwekkende frisdrank en plestieke flessies. Op rijkswege wor ie geplaogd deur bumperklevers die in ’n oto rijje waer ie in drie seconde 100 kilemeter per uur ken haole. As ie ’s aeves prongeluk de tillevisie aanzet, heb ie aanderande praotpergrammaos mè zôôgenaomde deskundiges die net doen of ze ’t wete. Aalles mò gezien en besproke worre, de vuile was mò buite gehonge worre. Eên en aal naorighaaid. Mijn advies: nie kijke, je ken beterder een boek leze of een stuksie gaon lôôpe. En wà denk ie van Twitter, Facebook en Whatsapp? Om de paor seconde piept ‘r wel erreges ’n tillefoontjie. De mediaogestuurde massaomens. ’t Beste is om ’t aallemael maor nie te doen. D’r vaal ’n last và je af as ie aal die zooi wegdoet, of t’r een wurregslang và je nek glijdt. ‘t Beste is d’r nie aan beginne. Daerom hè ‘k ok gêên elektrische fiets. En as ik al fietst, dan graeg mè de wind mee en mooi drôôg weer. ‘k Heb ’n ouwe Gazelle, ooit gekocht bij Peter van Dam in Wijk B. ’t Is aal ’n oud bêêsie, mor hêêmel in orde. Met aal dà drukke gedoe en gehaost in ’t vekeer, rij ‘k net zô lief in m’n oto êêlijk gezeed. ‘k Doe wel m’n best om zô netjies as ’t mor kan te rijje en de vekeersregels nae te leve. In weunwijke zachies rijje is aaltijd beterder en gêên haost te hebbe. Aalles op z’n tijd. Haostige spoed is zelde goed. Lae je nie opjutte!

[Zeun van Sjorse

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie