Afbeelding
Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Hartpetiënt

11 september 2021 om 07:58 Column

En dà van d’n êêne op d’n aanderen dag’.’k Hà ‘s oches, zô af ‘n toe, wel-is ‘n bietjie ‘n raor gevoel mor dà gong nae twêê taarefies kaes en twêê baksies koffie allevel weg. Mor toe haaleverwege de maaimaond gong ‘t nie over en wier ‘t enkeld mor aaregerder.Zwêête as ‘n otter en ‘n zwaer drukkend gevoel op m’n bast,asòf ‘k onder ‘n olifant lee. Êêst d’n huisarts mor is belle doch ik, mor die was op vekansie en ‘k wier deurverweze naer ‘n aandere huisarts. Dà gong me aamel te lang dure trewaail ‘k ‘t steeds benaauwder kreeg. Daernae d’n huisartsepost gebeld, die maokte sebiet korte mette en stuurde ‘n ziekewaoge. Toe ‘k die loi van de huisartsepost aan de tillefoon had begon ‘k me aaige al weer beterder te voele, ‘k had ‘t aaregste achter de rug, doch ik.’k Hà de voordeur al op ‘n kiertie gezet zôôdat de ziekebroeders naer binnene konne komme. Toe ze binne wazze kree ‘k êêst twêê pillechies in m’n mik en daernae ‘n stuk of 6 plakkers mè draejchies op m’n borst voor ’n e.c.g.,’n hartfillempie zôôgezeed.

Dat hartfillempie sture ze weer draedloos naer de cardioloog in ‘t ziekehuis die dat mò beoordêêle.

‘k Mos mee naer ‘t ASZ in Dordt om gedotterd te worre.Zô gong ‘k, zellef lôôpend, 6 trappe af,’n lift is ‘r nie hier, mè plakkers, draejchies en aal naer beneejene. Beneeje aangekomme gong ‘k horizontaol de ziekewaoge in. In Dordt mos ‘k een uurtie wachte op de operaosie. Aangeslote aan ‘n heleboel apperaote lee ‘k daer mor ‘n bietjie naer ‘t plefon te koekeloere. Bij dat dottere en ‘n stent plaetse goan ze bij je lies of pols naer binnene. Allêên dat spuitjie voor de verdôôving in m’n pols voelde ik effies. Op ‘n grôôt monitor schaarem kon ‘k meekijke wà ze aan ‘t doen wazze mor ‘k begreep t’r waainig van. ‘t Is wel ‘n raor gezicht hoor, as ie je aaige tikker aan ‘t waarek ziet. As ‘k zôôiets op de tillevisie ziet dan zap ‘k mêêstal gauw deur naer ‘n aandere zender want ‘k wil dat hêêlemael nie zien. Mor nou lag ik zellef op de operaosietaofel. Nae ‘t dottere en ‘t plaetse van de stent om d’n aoder ope te houwe liet de chirurreg de beelde zien van voor en nae de operaosie en vertelde d’r in begrijpelijke taol bij wat ie percies gedaen had. Hij vertelde d’r ok gelijk bij dà ‘k over ‘n week of 6 nog ‘n keer trug mos komme voor dien aandere kransslagaoder want daer mos ok gedotterd worre en ‘n stent derin. ‘k Was d’r zôôgezeed nog nie klaor mee.

Mandemaokertie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie