Sjors van Wijngaarden
Sjors van Wijngaarden Gemeente Sliedrecht

Raadspraat: Belangrijke beslissingen

28 februari 2024 om 10:01 Column

De komende weken staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Twee van deze onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. Het gaat om de reeds veelbesproken Noord-Zuidverbinding en over de toekomst van het zwembad.

Het mag inmiddels bekend zijn dat de gemeente Sliedrecht de ambitie heeft om een flink aantal woningen te bouwen in de polder tussen Sliedrecht en Wijngaarden. Als VVD roepen we al jaren dat een dergelijke ontwikkeling noodzakelijk is voor de toekomst van ons dorp. Om deze op een goede manier te kunnen ontsluiten en om deze ook te verbinden met de rest van Sliedrecht is een Noord-Zuidverbinding onontbeerlijk.

Deze Noord-Zuidverbinding is een groot en complex project, met gevolgen voor de omgeving, de aanwezige verenigingen en alle inwoners. De complexiteit van het project en de vele partners die betrokken moeten worden zorgen er ook voor dat niet alle informatie op voorhand beschikbaar is, maar dat gaandeweg het project zaken steeds meer zullen uitkristalliseren.

Of de Noord-Zuidverbinding doorgang zal vinden moet door de gemeenteraad worden besloten. Het mag duidelijk zijn dat we als VVD Sliedrecht groot voorstander zijn van deze verbinding.

Mocht de gemeenteraad instemmen met de realisering van de verbinding, zal dat betekenen dat de Lockhorst op de huidige locatie moet verdwijnen. Het gevolg daarvan zal zijn dat er een nieuw zwembad gerealiseerd moet worden. Zoals ik in een eerdere Raadspraat heb aangegeven zal de VVD zich inzetten voor een zwembad dat goed aansluit bij de Sliedrechtse zwembehoefte. Het moet dus een zwembad worden waar in ieder geval de zwemlessers, maar ook de leden van Door Water Fit en Moby Dick een goed onderkomen kunnen vinden.

Er breekt dus een spannende en drukke periode aan, die wat de VVD betreft zal resulteren in een groter, groener en beter functionerend dorp.

Sjors van Wijngaarden

VVD Sliedrecht

Profielfoto Louis van Oort

Louis van Oort

advertentie
advertentie