Afbeelding
Gemeente Sliedrecht
Raadspraat

Het zwembad

6 december 2023 om 14:19 Column

Afgelopen maandag besprak de gemeenteraad de toekomstige exploitatie van het zwembad en de sporthal de Lockhorst. De exploitatie van het zwembad moest onlangs opnieuw aanbesteed worden. Uit deze aanbesteding werd duidelijk dat er een structureel lastenverzwarend effect optreed van 385.000 euro. Dit bedrag zou jaarlijks ten koste vallen van de gemeentelijke begroting. Een fors bedrag dus. De twee keuzes die de gemeenteraad op dit moment heeft zijn over de brug komen met het geld, of het zwembad per 1 januari 2024 sluiten.

Laat ik meteen helder zijn. Het per 1 januari sluiten van het zwembad is voor ons als VVD geen optie. We zullen er dus voor kiezen om de structurele last van bijna vier ton op ons te nemen. Dat neemt echter niet weg dat we verre van blij zijn met deze situatie. De stijging van de kosten zijn op zichzelf goed te verklaren. Belangrijke oorzaken zijn onder andere de coronacrisis, de inflatie en uiteraard de energiecrisis, maar ook een teruglopend bezoekersaantal als gevolg van veranderende vrijetijdsbesteding ligt hieraan ten grondslag.

Dat de ontstane situatie niet wenselijk is moge duidelijk zijn, het is daarom goed om ook naar de toekomst te kijken. In 2024 zal de gemeenteraad zich buigen over de aanleg van de Noord-Zuid verbinding. Mocht dit doorgang vinden zal dat betekenen dat de Lockhorst op de huidige locatie moet verdwijnen. Het gevolg daarvan zal zijn dat er een nieuw zwembad gerealiseerd moet worden. Zoals ik in de vergadering afgelopen maandag heb aangegeven zal de VVD zich inzetten voor een zwembad dat goed aansluit bij de Sliedrechtse zwembehoefte. Het moet dus een zwembad worden waar in ieder geval de zwemlessers, maar ook de leden van Door Water Fit en Moby Dick een goed onderkomen kunnen vinden.

Sjors van Wijngaarden

VVD Sliedrecht

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie