M’n nieuwe stek heb ‘n historisch tintjie.
M’n nieuwe stek heb ‘n historisch tintjie. Sliedrechts Dialect

Sliedrechts Dialect - Over beddestrooi en zô

16 maart 2024 om 08:57 Column Sliedrechts Dialect

Voor een man aallêên weun ik in ’n veuls te grôôt huis. Van de vijf kaomers gebruik ‘k d’r zeker twêê nooit en werschijnlijk ok nooit meer. Gevolleg is dà die kaomers d’r gaon uitzien as pakhuize. Aalles wà ‘k effe kwijt wil, kom daer terecht. Onder ‘t motto: dat mò ‘k nog is uitzoeke. Flaauwekul aailijk want d’r staon nou ok nog steeds dôôze vol van vier jaer trug toe me de weunkaomer overnieuw inrichtte. En echt nôôdzaok om te ruime is ‘r ok nie, want ruimte genogt.

Maor dà veraandert. Ik gao verhuize. Toch best nog ‘n plotseling besluit. Maor ok weer nie zôô snel as sommiges doche. Toe in oktober m’n overbure hullies huis te kôôp zette, kree ‘k in de Albert Heijn de vraeg of dà ‘k m’n huis te kôôp hà staon. Nou is ‘t ‘r dus van gekomme. Ik hà kanne blijve zitte, mor dan was mijn huis nog steeds te grôôt gewist. En zou de keus om te vertrekke laeter genome motte worre. Mè meschie nog meer spulle om te ruime en ‘n mindere gezondhaaid om ‘t aallemael te kanne handele.

Nou begint dà ruime al voor de echte verhuizing. Want êêst worre d’r foto’s gemaokt deur de maokelaer en as tie ‘n rommelig huis laete zien, is dà voor eventuêêle kôôpers gêên aantrekkelijk plaetjie. Dus mot ‘t klaor zijn voor de fotoshoot en dan mor netjies houwe voor de bezichtiginge.

De êêste laojing dôôze (‘die mò ‘k nog is uitzoeke’) is ondertusse verplaetst naer ‘n opbaaregbox op Baonhoek.

De zaoke met de bank zijn geregeld. Dà geldt ok voor ‘t mement dà ‘k de sleutel van m’n nieuwe

huis krijg. En zellefs d’n aannemer is besproke, zôôdat ie aan de slag kan om toch ‘n paor zaoke wà meer naer mijn wense te maoke. D’r kom best veul op ie af en bij elleke stap die je zet, veraandert ok ‘t kosteplaetjie. Verhuize kost beddestrooi, schoot me as oud gezegde te binne. Ik kà je verzekere dat ‘t iets meer dan aallêên beddestrooi kost. Die ‘berekening’ stamt nog uit de tijd dà metrasse nò nie bestinge uit verschillende materiaole, zôôas pocketvering, traogschuim en koudschuim. In die tijd sliepe de mense mêêstal op strooi. As ‘r wier verhuisd, bleef het ouwe strooi achter en mos ‘r nieuw worre aangeschaft. Zô aareg is ‘t gelukkig nie meer. Mijn ‘ouwe’ metras en bed verhuize gewoon mee.

M’n nieuwe stek heb ‘n historisch tintjie. Voor de dijkverstaareking zou ‘k ‘r nie hebbe kanne weune. Toe kon de revier daer nog ‘t Middeldiep instrôôme en lag er de Oôstebrug. D’r zijn nog best veul (ouwere) Slierechters die vinge dat ‘t dempe van ‘t Middeldiep ‘n vergissing is gewist. Nostalgische herinneringe: de ouwe brug en ‘t waoter wat ‘r onderdeur strôômde.

Gert

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie