Afbeelding
Sliedrechts Dialect

Hoe groen is Slierecht

Column

SLIEDRECHT Hoe groen is Slierecht aailijk? Dà vroog ‘k m’n aaige zôômor af. As ‘k zô op m’n fietsie rij van de Weere naer ’t aandere end van Slierecht, kom ‘k toch ’n hôôp groen tege. De trap af en nae dertig meter lôôpe of fietse en dan zie ‘k d’n bogerd, die tusse de Reineweer en de Dorlansweer leet, waer ie zôômor appels ken plukke. Aailijk gêên idee of dien bogerd van de gemêênte of van ’n partekelier is, ’t is nie afgeslote, je ken d’r zô deurhene wandele. Vroeger wier dien bogerd ok as hondeuitlaetplaets gebuikt, zôôdat ’t vol mè grôôte hobbers lee. Toe hen ze mor ’n grôôt waorschouwingsbord d’r bij geplaetst. Zôôdoende legge de hobbers hondestront nou op straet. Een endjie vedder bij de Maarewebolder is t’r ok ’n hôôp groen te zien, weer vedder ín de Weere ’t Dreespaarek, ‘t Feitsmaoparrek en de sportvelde en dat was ’t dan wel weer. ’t Lijkent ’n hôôp groen, mor dat is ’t hêêlemael nie.

De hoeveulhaaid vierkante meter groen per inweuner van ’n stad of durrep wor gemete deur Netuur & Meljeu en Slierecht staot temet nommer êên in de top tien van de minst groene gemêêntes. Haareveld en Paopendrecht komme d’r ok mor bekaaid vanaf en doen ’t nie veul beterder. Dà ‘s aallemael ’n gevolleg van de geboortegollef van nae 1945 netuulijk, of aailijk al van daervoor in de jaere 30, kijk mor is naer d’n Ouwe uibraaijing. Aalles hutjie mutjie aa mekaor gebouwd met ’n klaain stuksie groen bij ’t Aalbrechtplaain. Huize mosse d’r komme en veul ok, ’n stuksie groen in de wijk was aailijk mor bijzaok in de jaere 50, 60 en 70, d’r was ommers nog groen genogt. Slierecht-Oôst en -West was êêne groene vlakte. Onderwaail is dat deur de jaere heen ok aamel alweer volgebouwd, zôôdà Slierecht-West naedlôôs overgaot in Paopendrecht en Slierecht-Oôst in Haareveld.

‘t Is dat ’r borde staon hoeneer ie de gemêêntegrens peseert, anders zou íe ’t nie êêns in de gaote hebbe. Al jaere is t’r ’n hôôp gesteggel om te gaon bouwe over ’t spoor, mè tunnels onder ’t spoor deur, en weet ’k aal nie wat. Een hôôp mense zijn d’r tege, zonde van aal dà groen zegge ze, mor d’r zijn ok ’n hôôp mense die in Slierecht gekipt en gebroejd zijn en vertrekke omdà ze hier gêên huis kenne vinge. Zôôas de planne d’r nou legge, gaot ’t om 1250 weuninge over ’t spoor die in 2030 gerêêd motte weze. Komme ze d’r wel, of komme ze d’r nie? We gaon ’t zien en beleve.

[Een mandemaokertie

advertentie
advertentie