Afbeelding
PRO Sliedrecht
Raadspraat

Geld Genoeg?

8 juli 2021 om 11:18 Column

De afgelopen weken werden wij raadsleden bestookt met allerlei besluiten over geld. Dit proces  - ook wel planning en control genoemd, of in vaktermen de P&C Cyclus -  kwam weer eens voorbij en bestaat uit een aantal onderdelen.

Eerst was er de jaarrekening 2020, waarin het college verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid.  Met horten en stoten kwam deze tot stand en de besluitvorming moest worden uitgesteld tot 13 juli, omdat diegene die hem controleert (de accountant) net als een aantal raadsleden nog vele vragen had.

Daarna kwam de Tussenrapportage, waar gekeken wordt hoe het gaat in 2021. De meerderheid van de gemeenteraad nam genoegen met de uitleg van het college, waarin verantwoord werd hoe we in een maand of 8 zijn gekomen van een saldo dat € 190.000 positief was, naar een lopend tekort van ruim € 1,2 miljoen.

Op 13 juni komt de Kadernota, waarvoor we door het college 2 keer bijeen zijn geroepen. In die bijeenkomsten was er ruimte voor het stellen van vragen die gaan over de Kadernota 2022. De Kadernota geeft aan welke zaken er in de Begroting 2022 en de meerjarenplanning 2022 t/m 2025 geregeld moeten zijn. Ook hier tekorten in  2022 (€ 1,1 miljoen) en 2024 (€ 166.000) die de boventoon voeren. Daarnaast in 2023 en 2025 hele kleine plusjes, die na wat navraag best wel een beetje kunstmatig in de lucht worden gehouden.

Het toverwoord in dit proces is de Koers 2030. In september 2020 kregen we 10 minuten de tijd om ons verhaal te vertellen. Een jaar later is het verhaal van het college “we bouwen voort op de Koers 2020”. De eenvoudige vraag of het college kan laten zien wat er inmiddels is gebouwd, wordt niet beantwoord.

Voor mij wordt er teveel om de hete brij heen gedraaid. De huidige stand van zaken in combinatie met datgene wat er nog aankomt (o.a. minder geld van het Rijk en de meerkosten in het sociaal domein) resulteert maar in 1 ding. 

Ambities bijstellen en politieke keuzes maken over wat te doen en wat niet. Want geld genoeg voor alle ambities is er gewoonweg niet!

Timo Pauw

Raadslid PRO Sliedrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie