Timo Pauw
Timo Pauw PRO Sliedrecht
Raadspraat

Raadzaal

1 april 2021 om 14:16 Column

In 2017 werden de eerste wensen voor een nieuwe plek voor de gemeenteraad vastgelegd in een raadsbesluit. Hierin stond ook het zogenaamde ‘programma van eisen’ van de raad (wat willen we) opgenomen. Er moest een oplossing komen ivm het uitbreiden van het aantal leden, we gingen immers van 18 naar 21 raadsleden en er werd vastgelegd dat er ook ruimte moest zijn voor de fractiekamers. Een locatie in het raadhuis was hiervoor geen strikte vereiste.

Het plan van het college voor een (tijdelijke) huisvesting in het Griendencollege, werd door de raad afgewezen.

Hierna volgde een lange stilte, maar begin 2020 kwamen toch de eerste plannen op tafel. In een niet-openbare bijeenkomst werden de plannen gepresenteerd. Een aantal varianten voor de huisvesting van de raad lagen op tafel en werden nader toegelicht. De avond werd afgesloten met een ‘wordt vervolgd’ door het college.

Het college besloot daarna ineens een nieuwe weg in te slaan, waar er gekeken zou worden naar de gehele bestuurlijke en ambtelijke huisvesting, dus zowel het raadhuis als het gemeentekantoor. Op zich een goed idee, ware het niet dat de gemeenteraad hierover vooraf een besluit had moeten nemen. Verder heeft het college hiervoor in 2020 al allerlei experts ingehuurd, zonder daarvoor het budget te hebben gekregen van de gemeenteraad. Dit heet in begrotingstermen ‘een onrechtmatigheid’. Op een vraag van mij op 9 maart werd dit ontkend door het college.

Nu komt het op dit onderdeel aan op de mening van onze accountant, die de jaarrekening 2020 moet goedkeuren. Gaat deze mee met onze mening of deelt hij/zij de mening van het college?

Als wij gelijk krijgen, heeft het college de raad bewust verkeerd geïnformeerd en zal daar in juni 2021 over gesproken moeten worden bij het vaststellen van de jaarrekening.

In ieder geval is het jammer dat de gemeenteraad, die ruim op tijd (2017) al klaar was met haar wensenlijst, nu moet wachten tot het college en de ambtenaren ook weten waar ze willen gaan zitten. Doel is nu huisvesting in 2023…

Het besluit (inclusief onrechtmatigheid) werd gesteund door de meerderheid van mijn collega’s in de raad.

Wordt vervolgd!

[Timo Pauw, Raadslid PRO Sliedrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie