Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek
Raadspraat

De motie

Column

Raadspraat

De motie

Zo af en toe heb je als raadslid het idee ‘ik dien een motie in om een groot of minder groot idee door de raad te laten bekrachtigen’. Nu werd ik door collega hr Philippo uit Hardinxveld gewezen op een motie die door D66 ers in het land in hun raden was ingebracht en overal steun had gekregen. Ook in Hardinxveld, hou dit gegeven even vast.

Het gaat om de motie Borst onderzoek. Een korter verklaring waarom, de staatssecretaris heeft besloten dit periodieke, vrijwillige, onderzoek wat nu per twee jaar wordt aangeboden aan vrouwen te verlengen naar drie jaar. Zijn motivering is dat er op dit moment te weinig gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt beschikbaar is. Ook opleiden zou op korte termijn geen soelaas bieden. Saillant detail is dat dit al drie jaar speelt, heeft dus niets met corona te maken.

Door nu in veel gemeenten een motie aan te nemen met het verzoek aan de staatssecretaris zijn besluit te heroverwegen, komt er een mogelijkheid de staatssecretaris in de kamer hierover te ondervragen. In heel veel gemeenten is deze motie omarmt. Maar niet in Sliedrecht.

En het gaat alleen maar om een brief namens de raad naar de staatssecretaris met een verzoek, het kost de gemeente alleen wat tijd.

Ons argument dat er gelet op de problematiek rond Chemours er onder de bevolking onrust is om hun gezondheid hebben wij specifiek in Sliedrecht toegevoegd.

Wat schets onze verbazing een uur voorafgaand aan de besluitvormende vergadering stuurt de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij leden appje met de mededeling dat zij tegen gaan stemmen. Normaal is dat een oproep aan de coalitie om de gelederen te sluiten.

De woordvoering van de diverse partijen liepen uiteen, van ik (raadslid Pro Sliedrecht) heb daar ooit gesolliciteerd baan niet gekregen. Alsof dat het argument was om tegen te zijn. Het CDA bracht in dat in een andere gemeente de raad inmiddels antwoord had gekregen van de staatssecretaris. En deze geantwoord had dat het allemaal verkeerd begrepen was, het is tijdelijk. Voor hoelang vermeldde hij er niet bij. De PVDA maakte een volledige draai, vooraf had men te kennen gegeven voor te zijn, maar bij stemming bleek men tegen (de druk van de coalitie). De SGPCU-woordvoerder maakt het nog bonter, het is een staatssecretaris van CU huize ‘dus zijn wij tegen’. In alle woordvoeringen werd het gezondheidsbelang van de Sliedrechtse vrouwen genegeerd. Het gaat de partijen vooral om eigen profiel en eigen belang. Misschien is ook een argument dat het een motie van D66 huize is, daar moet je vooral tegen zijn.

Weer een les geleerd,

De brief is dus niet aan de staatssecretaris verstuurd, al die mooie woorden bereiken hem dus nu ook niet. Had de motie aangenomen met daarbij een stemverklaring dan had alle moeite om deze te verwerpen nog iets opgeleverd.

[Rene de Munck

[Fractievoorzitter D66 Sliedrecht

advertentie
advertentie