Afbeelding
Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Afspraok op de finish

Column

SLIEDRECHT Aan ‘t begin van ‘t jaer twêê keer ingeënt. Suns kort zou ie tege ‘t end van ‘t jaer een oproep krijge voor een derde prik, de zôôgenaomde boosterprik.

Per geboortejaer zou ie een brief krijge. Maor mijn jaer was al gewist en onderwaail wazze d’r aal jongeres opgeroepe. Mijn vrouw zee:”Jij had aallang geprikt motte weze, gao is belle.”

Nou, dat deej ik. “Aalle lijne bezet, “zee d’r een computerstem, ‘t het gêên zin om te wachte, perbeer ‘t is viao de website.” Computer aangezet en inlogge zôôgezêêd. Da viel zwaer tege. Je kreeg gêênêêns kans om in te logge. Aalles bezet. In de krante kô je leze dat ‘t hartstikke druk was. Iederêên wouw zô gaauw mogelijk geboosterd worre.

Onderlest zat ik de wachtkaomer bij d’n dokter om m’n bloeddruk te laete mete. Ik mekeer niks, maor ‘t is om te controlere. As ie wat ouwer wor is ‘t belangrijk, zee de vriendelijke assistente. Toe ‘k daer op m’n beurt zat te wachte kwam d’r een wat ouwere vent binnelôôpe en die riep hêêl hard van grôôte afstand naer de assistente, die in d’r hok achter ‘t glas zat: “Hoeneer ben ‘k aan de beurt voor een booster!” “U krijgt vanzellef een brief,” zee de daome vriendelijk, een luiksie opeschuivend. En weg was tie.

Nou hà ‘k al dikkels geperbeerd te belle of in te logge, maor ‘t lukte hêêlemael nie. Een paor daege geleeje zatte d’r vijf meljoen Hollanders naer d’n tv te kijke om de otorace te vollege.

Ik doch, weet jie wat, ik zal nou is belle. En ja hoor, binne een paor menute kreeg ik een hêêl vriendelijk maaisie aan de tillefoon. “Wat kan ik voor u doen, meneer?” vroog ze aerdig.

“Ik wil een afspraok maoke voor een boosterprik en òk voor m’n vrouw, kan dat?” “Ik zal eens even voor u kijken, wilt u naar Lopik of Rotterdam?” “Kanne me òk naer Gurrekom” vroog ik?”

“Daar zit het vol tot eind 2021,” zee ‘t maaisie. “Dan kieze we voor Rotterdam,” zee ik.

Een paor menute laeter kwam d’r een sms-ie met een bevestiging. En binne ‘t uur een e-mail met een hêêl verhaol in Hollans en in ‘t Engels. We mosse ons melde in de Crôôswijksestraet in Rotjieknor bij een sportgebouw aan ‘t begin van d’n aevend.

D’n afspraok wier gemaokt net toe die Verstappe as eerste met een rotgang over de finish gong. Hij gewonne, wij geboosterd.

Zeun van Sjorse

advertentie