Afbeelding
Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Aaltijd bezige hande

Column

Effe een vraechie aan de lezers van Het Kompas! Is ’t je wel is opgevaalle hoe bijzonder ’t aailijk is dat wij deur de Schepper uitgerust zijn met twêê hande? Lichaomsdêêle die de mêêst ingewikkelde handelinge kanne doen. Neem nou een loziemaoker, hij hanteert hêêle fijne gerêêdschappies voor z’n priegelwaarek. Een smid zwaait met een zwaeren haomer en maokt van ’t stugge ijzer de mêêst kunstzinnige of nuttige dingen. Ieder mens heb zô z’n taok gekrege om ‘t daegelijks brôôd te verdienen en dat doen me mêêstal met onze hande. Een hand die bestaot uit 27 botjies, zenuwe en spierties. We zegge wel van iemand die handig is: “Wat z’n ôôge zien, kanne z’n hande maoke”. Hande kanne trôôste en strêêle, maor ok slaon. Wat een veulzijdighaaid. Toe me gebore wiere wazze ’t hande die me daerbij hiellepe. ’t Wazze ‘t de vaerdige hande van d’n baokster die me voor d’n eerste keer aanklêêjde en een luur om me klaaine gatjie dee. Aan moeders hand gonge we voor d’n eerste keer naer school. Azze me ginge legge vaalle, wazze d’r aaltijd wel een paor hande in de buurt die ons weer opraopten. Op school leerden me onder aandere schrijve. Denk je is in wat daervoor van je hand gevraegd wordt. Ze krijge alsmaoer deur seintjies vanuit je harsenen en je hand voert de opdrachte prompt uit. We hebbe van onze moeders ok geleerd om netjies te eten. In j’n êêne hand ’t mes en in den aandere de vurrek. Gaon we op visite, dan is ’t eerste watte me doen mekaor een hand geve. As me afschaaid nemen doen me ’t zellefde weer. Waer ik aaltijd met verbaozing naer kijk dat zijn de artieste die een meziekinstrument bespeule. ’t Lijkent wel of heulieze vingers kanne onthouwe. Urregeniste en bespeulers van blaesinstrumente maoke op d’r instrument lôôpies met een schijnbaor gemak, meraokels gewoonweg. Hoe veulzijig zijn de hande van een huisvrouw en moeder. Ze houdt ‘r huis schôôn, ze is chef kok en zurregt dat as de kaainders uit school komme dat ’t ete klaor staot. Daernaest zijn ze ok dikkels handig met haok- en braainaelde. Ze maokt leuke klere voor d’r krôôst. Op technisch gebied wete ze ok d’r weetjie. Ze bediene naaimesjienes, wasautomaote, drôôgers en magnetrons. As ze een oven hebbe tôôvere ze daermee ok nog lekkere baksels en oveschuttels uit. We zijn maor goed af met zuk veulzijdig gerêêdschap as hande. Maor o wee as ‘r wat mee beurt. Dan zit ie zôôgezeed met je hande in je haer. Aanlaaiding voor dut verhaoltjie is de foto van moeders braaiende hande, gemaokt deur onze jongste zeun. Is ‘r ok nog niet een gezegde?: “Een vrouwe hand en een paerde tand staon nooit stil”.

Jan van der Vlies

advertentie