Schaetse op de revier bij Slierecht in 1948 of 1963, wie 't weet mag 't zegge.
Schaetse op de revier bij Slierecht in 1948 of 1963, wie 't weet mag 't zegge. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Schaetse in m’n jongesjaere

Column

Toe ‘k een jaer of 8 was, maokte m’n vaoder een paor schaetse voor mijn. Hij zaogde van een paor ouwe houte Noore, ok wel Friese deurlôôpers genoemd, een stuksie van de voorkant af. Zô kreeg ie dan schuitjies en daer mos ik op lere schaetse. Dà viel nog lang nie mee, want die zatte onder je nermaole schoene gebonge en azze nie goed genogt wazze vastgemaokt, dan liep ie hêêl d’n tijd naes je scheatse te lôôpe in plek van te glijje. Ik hà pech en geluk teglijk want ik mos aalleevel hôôge bruine laerze mè staole steunzole draoge omdà m’n enkels wazze deurgezakt. Deur die laerze kò je je schaetse taomelijk goed onderbinge. Afijn, zô leerde ‘k schaetserijje. Laeter kree ‘k een paor houte rondrijjers, wij noemde dat zwierbolle en daer hè ‘k ’t schaetse pas goed op geleerd. As t’r ijs kwam was aal z’n daege spannend hoeneer dat ’t ijs staarek genogt zou weze om naer Boereklaos te kanne schaetse. Wij liepe dan op een paor hêêl aareg ouwe schoene naer de spoorwegovergang een stuksie verbij ’t stesjon. Daer bonge me onze schaetse onder en reeje zô over de slôôtjies langs de Prèlweg naer Meulenaersgraef. Onderweegs mos ie netuulijk ok stuksies klune. Over de Graefstrôôm gonge me richting Boereklaos. Daer aangekomme namme we een koek en zopie en nae een korte rustpauze begonne we aan de trugraais naer onze startplaets bij de spoorwegovergang. Daer verwisselde we de schaetse voor onze daer achtergelaete schoene en trokke me te voet op huis aan waer we moei, mor aareg blij en voldaen aankwamme.

Naederhand kree ‘k staole Gloriao kunsschaetse waer de laerze op vastgeschroeft zatte. Ok daer hè ‘k endelang veul plezier aan beleefd, want daermee gong ‘k naer d’n ijsbaon in Wijk A. Mè m’n vriendinnechie leerde ‘k daer schôônrijje of te wel zwiere zôôazze wij dà noemde. M’n maaisie moch nermaol nooit weg ’s aeves, mor as t’r ijs lag, moch ze wel gaon schaetse. D’r kon voor mijn nie lang genogt ijs legge, dà snap ie toch zeker ok wel? De tijd gong deur en toe wiere d’r een paor hôôge staole Nore aangeschaft. Daermee hè ‘k saome mè m’n zwaoger Bert verschaaijene Meuletochies gereeje en ok nog ’n paor keer met de neefies d’r bij. De 25 km, mor ok de 50 km was aallevel en bezondere ervaering. Deurmekaor nie genogt getraind, mor wel vol van jeugdige ambisie en deurzettingvermoge hèn we die tochte volbrocht. Schaetse doe ‘k zellef nie meer, mor ‘k hoop dat de jeugd van vendaeg d’n dag nog dikkels de ijspret mag beleve zôôas die ik zellef heb magge beleve.

Piet van Grietjies

advertentie