Maor daervoor weunde me hier.
Maor daervoor weunde me hier. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

50 jaer bij êênen huisbaos

12 november 2022 om 08:37 Column

Een hortie geleeje vroog de bouwverêêniging ‘Taoblis’ aan z’n huurders wie of ‘r vijftig jaer of langer huurder wazze van hullieze verêêniging. Nou, dat hebbe ze gewete. Wij wazze d’r dan ok as de kippe bij om ons op te geve. Ommers, wij hure al vanaf 1961 van deuzen huisbaos en dat is goed voor 61 jaer. We hebbe 15 jaer in een flat in de Douwes Dekkerstraet geweund en daernae 32 jaer in de Popelierehof en weune nou al weer reyaol 14 jaer in het ‘Rondêêl’ in de Zoijerzêêstraet. De êêste jaere hiete de verêêniging nog ‘Baonienoe’ en laeter is daer ‘De Waert’ nog bijgekomme en zô wier ’t êênen bouwstichting, ’t tegewoordige ‘Taoblis’. Voor datte me bij de club huurders hoorde, beweunde we een stoephuisie in de toemaolige wijk A, nou Revierdijk. In de naeoorlogse jaere, was ’r spraoke van een meraokelse weuningnôôd. We hebbe onze schoene scheef gelôôpe naer ’t weuningbereau, want we hadde immiddels drie kaainders die we te slaepe mosse legge op een klaain zoldertie waer we met een kippetrappie naer toe mosse klimme. ’t Was dan ok een fêêst toe we ons êêste flatjie konne betrekke. Nou 61 jaer laeter krege me een uitnôôdiging van ‘Taoblis’ om naer een bijêênkomst te komme in ’t Resterant ‘Kom aan Taofel’. Daer bleek al gaauw dà me nie den êênigste wazze. D’r kwamme zô ’n klaaine honderd huurders op af. Voor dà me naer binnene gonge wiere we êest nog op de foto gezet. Nou ‘k mag gerust zegge dà me die middag vorstelijk zijn onthaold mè koffie en gebak, happies en dranksies en veul gezellighaaid. D’n dirrecteur hiette ons in een toespraoksie hartelijk welkom en verschaaijene medewaarekers van ‘Taoblis’ kwamme hier en daer aan de taofeltjies een praotjie maoke. Hêêl bezonder en naer mijn wete nooit iewers aanders vertôônt, maokte d’n dirrecteur bekend dat aalle huurders € 150,00 krege die d’n êêstvollegende maond van de huur zou worre afgetrokke. Je kan wel naegaon dat een applaus nie uitbleef. Nae aflôôp krege me aallemael een tas mee mè wà spullechies en een boek van d’n arrechitect Aort Nieuwpoort en symbolisch een cheque van € 150,00. De daomes krege nog een prachtige bos blomme. Een volmaokt bezonder geslaogde middag. ‘k Kan ’t nie aanders zegge dan datte me aal die jaere in fijne onderkommes hebbe gehuisd en dà zonder de zurreg van onderhoud. D’r wier op tijd gevaarefd en soms ok grôôt onderhoud gedaen. Hadde me met ‘t êên of aander perbleme, dan konne me aaltijd een beroep doen op de technische staf die ons in de korste kere uit d’n brand hiellep. As leste verrassing krege me aallemael de gemaokte foto thuis gestuurd. ‘Taoblis’ hulde.


Jan van der Vlies

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie