Afbeelding
Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Plaetekast

5 juni 2021 om 07:47 Column

SLIEDRECHT - Aangesproke op ’t gebruik van Engelse woordties in mijn stuksies was ik op zoek naer ’t Nederlanse woord voor jukebox. Plaetekast kom aerdig in de buurt. Ok de segestie van ’n oud Baonhoeker ‘meziekkast’ is bruikbaor. End vorig jaer hen wij d’r in Bellegië êêntjie voor ’n zacht prijsie op de kop getikt. Die stao nou te straole in onze weunkaomer: een Rowe/AMI R-83 in orreginele staot en goed waarekend. We hebbe d’r wel ’t êên en aor aan veraanderd. Nou ziet ie d’r ’Beatlelesque’ uit. Kort was ’t idee d’r aallêên plaetjies van de Beatles in te doen. ‘k Schafte d’r zellefs de dure singlescollectie voor aan. Toen bedoche me dat aallêên meziek van de manne uit Liverpool waainig recht zou doen aan aalle aandere meziek die d’r ok is. Uitaaindelijk krege John, Paul, George en Ringo 6 plekke (en daermee ’t hôôgste aantal in de kast).

’t Kieze van 100 singeltjies was ’n hêêlen opgaof. Aailijk hadde me beterder een kast kanne kôôpe waer 200 of 300 plaetjies in konne. We maokte aallebaai ’n lijsie. Daervoor gebruikte me ’t schriffie met de titels van aalle plaetjies die we hebbe. Wat ovve me aalle twêê koze, kwam d’r zeker in en toe wazze de mooiste aaige keuzes aan de beurt. Daerbij hadde we aallebaai vetorecht. As êên van ons twêêchies een keus van d’n aander hêêlemael niks vong, dan kwam dà plaetjie d’r nie in. Nae een week hadde me ze op ’n rijchie.

Aalle plaetjies die d’r nog in zatte, mosse d’r uit. Wat ‘r in zat stelde ok nie zo gek veul voor; uitaaindelijk hen we d’r een stuk of vijf van bewaord. Daernae mosse titelstrôôksies gemaokt worre. Op internet is ’n site die ’t goeje fermaot voor die strooksies het. Dus op ellek strôôksie de artiest én de A- en de B-kant van ’t plaetjie. Nou is tie gerêêd en wacht op ’t êêste fêêsie nae Coronao.

Ondertusse ben ‘k 71 en nae mijn vertrek uit de gemêênteraed, barst ik van de tijd. Dat barste laaidde d’r toe dà ‘k nou op m’n gezichsboek-paoginao (aal weer gêên Engels gebruikt) elleke week ’n stuksie zet, waerin ik over ’n paor van de gekoze plaetjies iets vertel. Leuk om te zien wat de reaksies dan zijn. “Ik vong ze aalebaai niks” schreef ’n oud-durrepsgenoot over de verhaoltjies van Johnny Hallyday en France Gall. Gelukkig dà smaoke verschille, want aanders wazze de plaetjies onbetaolbaor.

Gert

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie