Plaats AZC
Plaats AZC Richard van Hoek Fotografie

Informatiemarkt over opvang asielzoekers in Sliedrecht

7 februari 2024 om 12:25 Maatschappelijk Dossier AZC

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht houdt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en diverse maatschappelijke partners op 26 februari een informatiemarkt voor de te realiseren asielopvang in Sliedrecht-Noord in de kom Kweldamweg-Zwijnskade. De markt wordt gehouden in partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

Tijdens de informatiemarkt zijn belangstellenden welkom in drie tijdsblokken: van 18.00 tot 18.45 uur, van 19.00 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 20.45 uur. Ieder tijdsblok heeft ruimte voor maximaal 100 belangstellenden, daarom is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via www.sliedrecht.nl/azc. Naast de gemeente zijn ook het COA, de politie en medewerkers van het Bonkelaarhuis aanwezig. Met de direct-omwonenden van de opvanglocatie is een apart informatiemoment gepland.

TWEEDE AVOND

Bij grote belangstelling organiseert de gemeente in samenspraak met de genoemde instanties en organisaties een tweede informatiemarkt. Die vindt plaats op een nader te bepalen datum, ook in partycentrum De Lockhors

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie