Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt?
Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt? Erik de Bruin

Informatieavond over PFAS en gezondheid

Maatschappelijk

[SLIEDRECHT]De onafhankelijke burenraad van Dupont en Chemours houdt een informatieavond gezondheid en PFAS en moestuinonderzoeken. Sprekers van de GGD en de gemeente Dordrecht houden inleidingen. De avond is openbaar en alle belangstellenden zijn welkom. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt gehouden op 22 maart in woon- en zorgcentrum De Merwelanden, Haringvlietstraat 515 (op de Staart) in Dordrecht. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur. Voorzitter van de burenraad, Bert Kandel, opent de avond. Henk Klapwijk, arts maatschappij en gezondheid en medisch milieukundige bij de GGD Zuid-Holland Zuid, spreekt op de avond en Karin van den Akker spreekt namens de gemeenten. De burenraad bestaat uit onafhankelijke inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Zij overleggen vier keer per jaar in het openbaar met de directies van de bedrijven, maar ook laat de raad zich soms over belangrijke kwesties informeren door deskundigen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio over het thema veiligheid en bij de DCMR over vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanwege actuele vragen over gezondheid en PFAS wordt nu deze informatieavond gehouden. Meer informatie over deze avond of over de burenraad is te vinden op www.burenraad.nl.

advertentie