Leden van de cliëntenraad wijkverpleging in overleg.
Leden van de cliëntenraad wijkverpleging in overleg. Rivas

Nieuwe leden cliëntenraad Rivas Wijkverpleging gezocht

9 november 2022 om 15:05 Maatschappelijk

SLIEDRECHT Rivas Wijkverpleging verleent jaarlijks aan 7.000 mensen in deze regio zorg aan huis en zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad. Dat is hét inspraakorgaan dat vanuit het belang als inwoner van deze regio en als (potentiële) cliënt zijn stem laat horen.

Koen Schilders en Ina Vogel zijn lid van de cliëntenraad van Rivas Wijkverpleging. Allebei vanuit een verschillende achtergrond en een verschillend perspectief. Maar met één doel: de stem van de cliënt laten horen. Hoe en waarom zij dat doen, leggen zij graag uit.

OP DE HOOGTE BLIJVEN Koen geniet van zijn pensioen na een loopbaan in het bedrijfsleven. Hij legt uit waarom hij deze rol op zich neemt: ,,Ik ben graag betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg. Na een leven lang werken in de zorgsector heb ik veel expertise verworven die ik nu graag belangeloos inzet. De cliëntenraad is een uitstekende plaats om mijn ervaring in te zetten en bovendien blijf ik op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Een combinatie die mij veel plezier en voldoening oplevert.”

BEHOUD EN VERBETERING ,,Ik kan in deze rol -vanaf de zijlijn- de belangen van de cliënten behartigen door mij te verdiepen in wat er speelt in de zorg en in de samenleving”, vervolgt hij. ,,Ik zet in de cliëntenraad onderwerpen op de agenda die van belang zijn voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van zorg. Ook vind ik het een uitdaging om de (beleids)stukken te lezen vanuit dát perspectief en daarover advies te geven. Steeds met de vraag: wat is de waarde hiervan voor de cliënt? Biedt deze ontwikkeling afname, behoud of verbetering van kwaliteit?”

MEEDENKEN OVER ONTWIKKELINGEN Sinds een jaar is Ina Vogel lid van de cliëntenraad. Na 32 jaar werkzaam geweest te zijn bij Rivas, biedt haar pensioen de tijd en ruimte om zich als vrijwilliger in te zetten. Ze kijkt nu vanuit cliëntperspectief naar de zorg. ,,Uiteindelijk ben ik zelf óók een potentiële cliënt”, aldus Ina. Een ontwikkeling waar ze vanuit de cliëntenraad bij betrokken is, is het gebruik beeldbellen in de wijkverpleging. Door contact via een beeldscherm krijgt een cliënt begeleiding van een zorgverlener op een afgesproken tijdstip. Ina legt uit: ,,In dit voorbeeld van beeldzorg is de toegevoegde waarde voor cliënten dat het een kleine, vaste groep zorgverleners is, die op een afgesproken tijdstip belt. Daardoor komen er minder verschillende mensen op wisselende tijdstippen over de vloer. Ook van waarde is de zelfstandigheid die cliënten houden of terugkrijgen door deze vorm van ondersteuning. Ook tijdens een dagje of weekendje weg kan beeldzorg gewoon doorgaan. Cliënten geven aan dat deze vrijheid voor hen belangrijk is. Als lid van de cliëntenraad denk ik mee over de verdere ontwikkeling van beeldzorg.”

De cliëntenraad heeft adviesrecht en bij ingrijpende veranderingen ook instemmingsrecht. Koen: ,,Dat betekent dat we ook een verschil kunnen maken door kritische vragen te stellen en suggesties te geven voor aanvullingen of aanpassingen. Ons team van de cliëntenraad van Rivas Wijkverpleging bestaat momenteel uit vijf personen met elk een aandachtsgebied. Samen bespreken we de ontwikkelingen en in elk overleg is er ook een moment met de directeur. Vanwege de veelheid aan onderwerpen zijn we op zoek naar nieuwe leden die ons team versterken. Wil je meer informatie of heb je interesse om lid te worden van de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op.” 

De cliëntenraad van Rivas wijkverpleging is bereikbaar via clientenraad@rivas.nl.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie