Een aantal jubilarissen werd op laatste ledenvergadering in de bloemetjes gezet. De meesten waren een reeks van jaren aan het koor verbonden. Mevr. Boogaard-Borsje zelfs 75 jaar (de persoon 3e van links - staand).
Een aantal jubilarissen werd op laatste ledenvergadering in de bloemetjes gezet. De meesten waren een reeks van jaren aan het koor verbonden. Mevr. Boogaard-Borsje zelfs 75 jaar (de persoon 3e van links - staand). Privé

Hervormd Kerkkoor gestopt: ‘Doet best pijn’

Muziek

SLIEDRECHT Dat het Hervormd Kerkkoor gestopt is om meerdere redenen, doet volgens voorzitter Mees van de Graaf ‘best een beetje pijn’ bij de leden. Maar zij begrijpen het besluit volgens hem wel.

door Eline Lohman

Na 79 jaar is een einde is gekomen aan het Hervormd Kerkkoor. Het koor heeft na een periode van twee jaar lockdown vanwege de coronapandemie geen toekomst meer gezien voor een goede herstart. Op de achtergrond spelen mee de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden, de gezondheidsproblemen van velen en het ontbreken van nieuwe aanwas. Het koor werd opgericht in 1943.

Dat het nu gestopt is, na al die jaren, is volgens Mees toch een hele stap geweest. Hier en daar is toch een traantje gelaten. Ook vanwege het sociale aspect. ,,Het waren 79 fijne jaren. Het zingen gaf mensen heel veel plezier en voldoening. Ik hoop dat het koor iets teweeg heeft gebracht. Het was een mooie manier om het geloof in de Heer te uiten. De leden keken echt uit naar de wekelijkse repetitie en hadden onderling een heel sterke band. Wanneer je ouder wordt, dan wordt je wereld wat kleiner en dan is het goed om te merken dat mensen fijne contacten vonden tijdens de repetities en de optredens. Er was veel betrokkenheid onderling en we hebben allerlei soorten muziek gezongen in de loop der jaren. De psalmen en gezangen, maar ook andere geestelijke liederen, hebben wel altijd een grote rol gespeeld binnen onze koorzang.”

Nog niet zo lang geleden werd een ledenvergadering gehouden, naar nu blijkt een opheffingsvergadering, waarin unaniem besloten werd om het Hervormd Kerkkoor te ontbinden. Mees: ,,Een hoop mensen begrepen het wel. Het is ook geen overhaaste beslissing geweest – we hebben tijdens de coronaperiode contact gehouden met de leden en zij waren erop voorbereid dat we zouden voorstellen te gaan stoppen. We zullen het koor allemaal missen, want weg is weg en dat is jammer, ook omdat er niets gelijksoortigs voor terugkomt. Maar opnieuw beginnen na zo’n lange periode kon eigenlijk niet meer. Op papier hadden we nu nog 37 leden, maar we denken dat bijna een kwart daarvan niet meer naar de repetities zouden komen vanwege gezondheidsredenen. Dan kloppen op een gegeven moment de stemverhoudingen ook niet meer. Al met al is het goed zo en reden tot dankbaarheid .” Met een etentje hebben de leden onlangs afscheid genomen van het koor.

advertentie
advertentie