Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Wegenschouw in Alblasserwaard

Natuur en milieu

SLIEDRECHT Maandag start in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de wegenschouw. Voor de verkeersveiligheid controleert Waterschap Rivierenland daar of er in de bermen geen obstakels zijn. Ook beoordelen ze of de begroeiing langs en boven de wegen en paden geen hinder geeft voor voorbijgangers.

advertentie
advertentie