Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt?
Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt? Erik de Bruin

Provinciale Staten dwingt onderzoek naar intrekking vergunning Chemours af

20 september 2023 om 17:27 Natuur en milieu Dossier Chemours

DEN HAAG De Provinciale Staten van Zuid-Holland sprak zich tijdens de Statenvergadering van woensdag fel uit tegen chemiegigant Chemours. Alle partijen waren het erover eens dat er forse stappen genomen moesten worden tegen de Dordtse fabriek. In totaal werden er bijna dertig moties ingediend om alle zaken helder te krijgen. De motie of er moet worden onderzocht of de vergunning kan worden ingetrokken werd door een meerderheid van de partijen aangenomen.

door Marjanne Dijkstra

Lies van Aelst van de SP verweet alle overheidslagen de schone grond, water en lucht als afvalbak cadeau te hebben gegeven aan Chemours. ,,Als staat zijn wij er voor mensen, dieren en het milieu, maar daar hebben we echt steken laten vallen. De chemische verontreiniging moet nu stoppen en alles moet worden opgeruimd. We hebben geenszins te maken met een bedrijf dat het beste voorheeft met de omgeving. Winst gaat boven de mens en boven gezondheid.” Ook Nico de Jager van de SGP sloot aan dat er iets aan het licht is gekomen wat eigenlijk al lang duidelijk was. ,,Er is door overheden bewust weggekeken en dat is fout. De SGP heeft niets met burgeracties, maar we moeten onze oren en ogen openhouden. De reflex van de overheid mag niet meer zijn ‘we moeten onderzoeken’, maar we moeten de vervuiling stoppen en beginnen met opruimen. Volksgezondheid is van primair belang.” Ellen Verkoelen van 50+ eiste keiharde garanties van de gedeputeerde. ,,We zouden dit bedrijf moeten kunnen sluiten tot er echt nul uit de pijp is.”

Stortvloed aan moties

De moties die werden ingediend, 27 in totaal, waren zowel verschillend als in het verlengde van elkaar. Zo werd er gevraagd om een bevolkingsonderzoek, een opruimfonds, een maatschappelijk onderzoek naar de invloed van Chemours op de omgeving en opruiming van de PFAS-schade in de Merwelanden. Ook werd gevraagd om de intrekking van de vergunning van Chemours en het stilleggen van de fabriek. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen gaf meerdere keren aan dat sluiting en intrekking van de vergunning wettelijk niet haalbaar is.

Niet reëel

Zevenbergen stelde: ,,We hebben het hier vandaag over een gevoel wat los is gekomen in de samenleving, we willen het allemaal adresseren. We voelen ons als overheid zorgplichtig, dat heeft u kunnen zien aan aanscherping van revisievergunning en strengere eisen als het gaat om potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Natuurlijk krijg ik de vraag ‘waarom sluit je tent niet gewoon, trek de vergunning gewoon in’. We kunnen dat echter niet doen zonder grote financiële gevolgen. Chemours voldoet aan vergunning, behalve uitstoot van TFA, maar daar wordt aan gewerkt. Ook tijdelijk stilleggen is niet reëel. Er is maximaal toezicht, er zit man of vijftien bij DCMR op Chemours.” Wat de kosten zouden zijn van het stilleggen van Chemours wilde de gedeputeerde niet zeggen. ,,Ik kan daar nu niet op ingaan, ik weet dat Chemours ook meekijkt.” De gedeputeerde beloofde wel te kijken naar de mogelijkheden. Gedeputeerde Meindert Stolk voegde toe niet te zijn voor een groot bevolkingsonderzoek. ,,Ik begrijp dat mensen dat willen en het kan heel erg nuttig zijn. Het punt is nu vooral dat er te weinig bekend is hoe we de data moeten beoordelen. Het RIVM koppelt terug dat zij niet de kennis heeft om de individuele vragen van mensen te beantwoorden hierover.”

Meer weten? Lees dan ons complete Chemours-dossier met al het nieuws en de achtergronden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie