Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Maatregelen nodig om begroting Sliedrecht op orde te houden

17 oktober 2019 om 22:31 Politiek

SLIEDRECHT Het college van burgemeester en wethouders ziet grote financiële uitdagingen op zich afkomen. Net als bij andere gemeenten in Nederland heeft Sliedrecht te maken met stijgende uitgaven in het sociaal domein en de gevolgen van het afschaffen van de precariobelasting. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk om de begroting sluitend te maken.

Het college doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de stijgende kosten in het sociaal domein niet ten koste gaan van de benodigde zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners: ,,Dat willen we niet. Daarom kiezen we voor andere maatregelen. Daar gaat iedereen in Sliedrecht wat van merken. De pijn verdelen we en dat vraagt van iedereen een bijdrage. Maar we proberen de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen."

KOSTENDEKKEND Regeren is vooruitzien. Door nu maatregelen te nemen om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden, kan het college koers houden. Tot nu toe betalen inwoners van Sliedrecht minder voor tarieven en heffingen als de kosten die de gemeente Sliedrecht daarvoor maakt.
Het college wil daarom dat de tarieven en heffingen evenveel opbrengen als de kosten die voor deze diensten worden gemaakt. Hierbij kiest het college de weg van de geleidelijkheid door in vier jaar tijd toe te werken naar 100% kostendekkendheid. Voor een meerpersoonshuishouden betekent dit dat de gemiddelde woonlasten met ongeveer € 34 omhoog gaan in 2020.

BLIJVEN INVESTEREN ,,Het college van B en W blijft werken aan een mooi Sliedrecht waar het fijn wonen, werken en
recreëren is en waar oog is voor mensen die het moeilijk hebben", stelt het zelf, waarbij het een greep biedt uit de plannen voor volgend jaar:
,,In 2020 gaat de campagne '25.000 paar ogen' van start, waarbij inwoners de oproep krijgen om alert te zijn en er samen voor te zorgen dat er in Sliedrecht geen plek is voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is belangrijk om het dorp veilig te houden. Ondanks de oplopende kosten bij het sociaal domein blijft de gemeente Sliedrecht ook in 2020 investeren in de slagkracht van het Sociaal team zodat inwoners - als dat nodig is - de ondersteuning krijgen die bij ze past. De gemeente Sliedrecht heeft en houdt oog voor kwetsbare inwoners."
,,Investeren in Sliedrecht blijft van groot belang. In 2020 zet de gemeente samen met ondernemers in op het aantrekkelijker maken van de drie winkelgebieden. Verder gaat de gemeente volgend jaar investeren in de buitenkant van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. Ondernemerschap en leefbaarheid versterken ons #mooiSliedrecht."
In Baanhoek-West gaat de gemeente samen met bewoners een plan maken om de wijk te vergroenen. Ook komt er een veilige fietsroute langs de Craijensteijn. Duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid zijn voor iedereen belangrijk 
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 12 november.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie