Afbeelding
Mirjam de Swart

Invloed corona op transport en logistiek heeft twee gezichten in Groot-Rijnmond

Verkeer en vervoer

SLIEDRECHT Invloed corona op transport en logistiek heeft twee gezichten in Groot-Rijnmond Het aantal WW-uitkeringen is in november wederom licht gedaald in Groot-Rijnmond, deze keer met 0,5% (147 WW-uitkeringen). Dit is ongeveer gelijk aan de landelijke daling (-0,7%). Naast de veelgenoemde hard getroffen sectoren als horeca en cultuur, heeft corona ook een impact op andere sectoren, zoals transport en logistiek. In deze laatste sector zijn zowel bedreigingen als kansen: aan de ene kant wordt het personenvervoer hard geraakt, aan de andere kant groeit het aantal banen en het aantal vacatures in het goederenvervoer. De toekomst van deze sector laat zich dan ook moeilijk voorspellen.

Eind november 2020 verstrekte UWV in totaal 29.908 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 147 minder dan eind oktober 2020, oftewel een daling met 0,5%. Landelijk was de daling nagenoeg gelijk (-0,7%). Ook in oktober was er al een lichte daling in WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 5.923, ofwel 24,7%. In heel Nederland was de stijging afgelopen jaar wat lager (21,4%). Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in Drechtsteden 2,6%, in Gorinchem 2,2% en in Rijnmond 3,4%. Landelijk is dit 3,0%.

De coronacrisis heeft een grote impact op sectoren die direct getroffen worden door de maatregelen, zoals de horeca en cultuursector. Op andere sectoren is de impact van corona minder belicht, maar desalniettemin aanzienlijk. Zo is er een behoorlijke invloed te zien op transport en logistiek in Groot-Rijnmond. Het aantal openstaande vacatures daalde in het derde kwartaal met 11,4% naar 2.100 openstaande vacatures ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast steeg het aantal WW-uitkeringen voor deze beroepen van 1.953 in november 2019 naar 2.693 in november 2020 (+38%). Daar waar vorig jaar in het derde kwartaal de arbeidsmarkt nog als ‘krap’ te typeren viel voor transport en logistiek, is er inmiddels sprake van een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt. De sector vertoont echter twee gezichten als er dieper op ingezoomd wordt.

PERSONENVERVOER HARD GERAAKT De deelbranche personenvervoer is zeer hard geraakt door de coronamaatregelen. Door de beperkingen reisden minder mensen met het openbaar vervoer. Tussen februari en juli verdween op nationaal niveau 7% van de werknemersbanen in het personenvervoer. De vraag naar bus-, taxichauffeurs en trambestuurders is in het begin van de coronacrisis gekelderd en laat nog geen herstel zien. Dit is ook duidelijk terug te zien in de toename in de WW in Groot-Rijnmond (zie afbeelding linksonder): het aantal WW-uitkeringen bij taxi-en particulier chauffeurs nam in november 2020 met 78% toe ten opzichte van vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen voor lijndienst buschauffeurs en trambestuurders nam met 56% toe en voor buschauffeurs touringcar is zelfs sprake van meer dan een verdubbeling in de WW (127%). Daarnaast was er een sterke stijging voor laders lossers en sjouwers (+64%) en kraanmachinisten (+65%).

GOEDERENVERVOER GROEIT In contrast met het personenvervoer gaat het wél goed met het goederenvervoer, zo blijkt uit de barometer transport en Logistiek van UWV. Ondanks de beperkte export, groeide de werkgelegenheid nationaal tussen februari en juli met 2%. Vooralsnog blijft de toelevering aan de industrie en bouwplaatsen grotendeels in stand. Ook in Rijnmond is dit te merken (zie afbeelding rechtsonder). Hier steeg het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs (binnen- en buitenland en speciaal vervoer) met 40% ten opzichte van vorig jaar. Het tekort aan chauffeurs blijft in Groot-Rijnmond dus onderverminderd aanhouden. Daarnaast is er meer vraag naar fiets-en brommerkoeriers. Magazijnmedewerkers behoorden al voor de coronacrisis tot de minder kansrijke beroepen in de sector. Hier komt nog een aanzienlijke daling van het aantal vacatures bovenop (-33%).

KANSEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK Uit de barometer transport en logistiek blijkt dat transport- en logistieke bedrijven niet optimistisch gestemd zijn over de nabije toekomst. Het aandeel werkgevers dat in het 4e kwartaal van 2020 verwacht dat de personeelssterkte de komende maanden daalt (18%), ligt hoger dan het aandeel dat denkt dat de personeelssterkte zal groeien (8%). ABNAmro en ING verwachten wel dat de sector in 2021 langzaam zal herstellen.

Toch zijn er in deze sector ook juist kansen in Rijnmond. Zo gaven onlangs een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven aan dat ze bang zijn voor tekort aan personeel om het extra werk dat de aanstaande brexit met zich meebrengt te ondervangen. Hierbij valt te denken aan import- en exportmedewerkers. Dit heeft geleid tot een samenwerking met UWV, scholen en de gemeente Rotterdam om deze tekorten te kunnen opvangen.

Mensen die hun baan verliezen in minder kansrijke beroepen zoals laders, lossers,sjouwers en magazijnmedewerkers, kunnen overstappen naar kansrijkere beroepen. Op 15 december heeft UWV een nieuwe landelijke lijst met kansrijke beroepen gepubliceerd.

advertentie
advertentie