Afbeelding
Pixabay

WW-daling 2019 in Groot-Rijnmond gelijk aan landelijke daling

Zakelijk

SLIEDRECHT In Groot-Rijnmond daalde het aantal WW-uitkeringen in 2019 met 14,4%, dicht tegen het landelijk gemiddelde van 15,0%. Ook per beroepsgroep komen de dalingen overeen met het landelijk gemiddelde, behalve in de commerciële sector waar een sterkere daling te zien is. WW'ers zonder startkwalificatie profiteren minder van de krapte op de arbeidsmarkt dan WW'ers met opleiding.

Eind december 2019 verstrekte UWV in totaal 23.579 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 3.997 minder dan eind 2018. Dat is een daling van 14,4%, terwijl landelijk het aantal uitkeringen met 15,0% daalde. De procentuele daling was met 20,9% het sterkst bij de commerciële beroepen. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) was in december 2019 met 2,1% in Drechtsteden en 1,7% in Gorinchem lager dan het landelijke WW-percentage van 2,4%. In Rijnmond was dit iets hoger, namelijk 2,7%.

STERKE DALING Alhoewel de daling van de WW in 2019 sterke gelijkenissen vertoonde met het landelijk gemiddelde, vallen een aantal verschillen nog wel op. Allereerst wordt zichtbaar dat er een sterkere daling was in de commerciële sector. Vooral het beroep 'verkoopmedewerkers detailhandel' kende een grote daling. Ook is de daling groter dan het landelijk gemiddelde onder hogeropgeleiden. Daarentegen is er sprake van een minder sterke daling onder vrouwen en onder personen zonder startkwalificatie in de WW.

LAGEROPGELEIDEN Wat zijn de kenmerken van WW'ers eind 2019? Mannen en vrouwen hebben eind 2019 in Groot-Rijnmond ongeveer een gelijk aandeel in de 23.579 WW-uitkeringen. Vier op de tien WW-uitkeringen in de regio gaat naar 50-plussers. Meer dan een derde van de WW'ers heeft geen startkwalificatie, bijna een derde is MBO (niveau 2) opgeleid. Universitair opgeleiden zijn beperkt aanwezig in de WW (7%). Het grootste deel van de WW-uitkeringen heeft eind 2019 een uitkeringsduur tot 6 maanden (60%). Werkzoekenden met een bedrijfseconomisch & administratief beroep vormen met een aandeel van bijna een kwart in de WW-uitkeringen de grootste groep. Beroepen als 'administratief medewerkers' en 'boekhouders' staan een geruime tijd onder druk door automatisering en digitalisering.

advertentie
advertentie