Graag allemaal opvolgen !
Graag allemaal opvolgen ! Sliedrechts Dialect

Barre tijje

Column

SLIEDRECHTS DIALECT Barre tijje voor de mense die in de zurreg waareke, mor ok voor de mense die zôômor inêêns gêên waarek meer hebbe. Die staon nou rije dik voor ’t leket bij ’t UWV of bij de Sosjaole Dienst en dà zôômaor in ’n paor weke tijd. Legpuuzels worre van de zolder gehaold of gekocht, ze gaon as zoete brôôdjies over de tôônbank. De supermarte die ok boodschoppe aan huis bezurrege hen ’t drukker dan ooit en verkôôpe 40 percent meer as nermaol. Zeuventien maert, daegs nae de toespraok van Mark Rutte was ik om 12 uur in de supermart. Gêên brôôd, aaiere of wc-pepier meer te krijge en dà gong zô ’n week of twêê deur. Gelukkig hà ‘k nog 4 rolle keukepepier legge. Aalle vellechies mor deurgeknipt en dat as toiletpepier gebruikt, je mò toch wat. Wà bezielt die loi toch om karre vol wc-pepier te hamstere? D’r is genogt voor iederêên. Ok blekke mè bôône, soep en pastao hadde ze, twêê karre vol. Hamstere was nie nôôdig, begin april wazze aal die hamsteraers gelukkig uitgehamsterd.

Computers en tablets, caomerao’s en printers zijn ok nie aan te slepe hoorde ‘k ’n verkôôper van ’n grôôte winkelkete zegge op ’t nieuws. Aamel voor de nieuwe thuiswaarekers. Zôôdoende kan iederêên aan ’n vegaodering dêêlneme, gewoon vanuit de huiskaomer. De zôôgenaomde ‘video vegaodering’ mè Teams of Skype of Zoom. Dà ’s mooi as ie thuis kan waareke netuulijk, mor hoe mot dà as ie gewoon mè je kluive mò waareke? D’n aanderhaaleve meter maotschepij noeme ze ’t al in Den Haog.

Ik mò zegge dat de mêêste mense d’r aaige d’r primao an houwe, mor hoe mot dà dan in de traain of bus? Dà gaot ’n duur kaortie worre as tie mor voor 25 percent vol kan zitte. ’t Eêne nae ’t aore sombere bericht, elleken dag weer. Gistere nog, ’t begrôôtingstekort lôôp op naer 92 miljard. Daer hè je toch hêêlemael gêên voorstelling van? ’t Aaregste is netuulijk iederen dag weer die getalle mè dôôje en besmette mense. In maert vollegde ik ’t nieuws hêêl d’n dag, và ’s oches vroeg tò ’s aeves laet. Mor d’r zit ’n grens aan de hoeveulhaaid ellendig nieuws dat ’n mens kan verstouwe op êênen dag, daerom kijk ‘k om 18.00 uur nog naer ’t nieuws en de rest zap ’k dan weg. Gelukkig beure d’r ok mooie dinger in deuze tijd. Dà ’s dan weer goed nieuws, mor dà pas nou nie meer; meschie in ’n vollegend stuksie in diëlect?

[Een mandemaokertie

advertentie