Afbeelding
pixabay.com

UWV: Herstel banengroei in Rijnmond

12 juni 2021 om 07:42 Economie

SLIEDRECHT UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2020 kromp de werkgelegenheid in Rijnmond met ruim 9.000 banen, dat is een afname van 1,4% ten opzichte van 2019 en ligt iets boven het landelijk gemiddelde (-1,2%). Het totaal aantal banen in Rijnmond zal in 2021 nog licht gaat afnemen met 0,5%. Vooral de uitzendsector en openbaar bestuur zullen dit jaar meer werk bieden. UWV voorziet in 2022 een toename van het aantal werknemersbanen in Rijnmond. Dit blijkt uit de doorrekening van UWV Arbeidmarktprognose 2021-2022 die donderdag is verschenen, waarin wel onzekerheden zitten vanwege de coronacrisis.

,,De uitkomsten van de prognose bieden perspectief voor iedereen op de arbeidsmarkt. De daling van het aantal banen neemt nog heel licht af in 2021 en de verwachting is dat dit aantal in 2022 weer gaat toenemen. In verscheidene sectoren is sprake van een aanzienlijke toename en hier liggen zeker kansen voor iedereen, van laag tot hoog opgeleid. Samen met onze partners zetten we ons in om deze kansen die er zijn voor mensen die hun baan al kwijt zijn of nog dreigen kwijt te raken te benutten. Een mooi voorbeeld hiervan is het mobiliteitsteam Rijnmond Werkt Door”, aldus Nicole Kievits, rayonmanager UWV Rijnmond.

MINDER BANEN IN 2020 DOOR CORONA In 2020 verdwenen er 9000 banen in Rijnmond. Deze daling van1,4% zorgde voor een afname van 673.000 Banen in 2019 naar 664.000 in 2020. De coronacrisis trof vooral de werknemers die via uitzendbureaus werkten of in horeca, overige dienstverlening en vervoer & opslag. Tegelijkertijd waren er ook sectoren met banengroei in 2020, zoals in de sectoren openbaar bestuur, informatie & communicatie en zorg & welzijn. Daar kwamen er in totaal ruim 4.500 banen bij.

Rijnmond blijft met een krimp van -0,5% in 2021 iets onder het landelijk gemiddelde. Landelijk neemt het aantal banen met 0,2% af. De uitzendsector,openbaar bestuur en de financiele diensten zetten de eerste stappen richting herstel en  zorgen voor de toename van werk in 2021.

UITZENDBRANCHE STERKSTE GROEI IN 2021 De uitzendbranche was de sector met de sterkste daling van het aantal werknemersbanen in 2020 in Rijnmond, maar in 2021 wordt in deze sector wel weer de grootste groei van 2,4% verwacht. Daarmee wordt in de uitzendsector een van de sterkste stijgingen van het aantal werknemersbanen verwacht. Toch blijft in 2021 het aantal werknemersbanen in deze sector nog onder het niveau van 2019 voor corona. De uitzendsector staat ook bekend als de ‘early indicator’ van het economische herstel

De impact van de coronamaatregelen was ook groot op de horeca zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is. Het aantal banen in de horeca daalde in 2020 sterk met 10,5%. Op 28 april 2021 is de horeca gedeeltelijk open gedaan en er zijn nog meer versoepelingen aangekondigd. In 2021 wordt in Rijnmond nog wel een daling verwacht (-2,2%) van het aantal werknemersbanen in de horeca.

UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit jaar is er een grotere mate van onzekerheid in de prognose vanwege de aanhoudende coronapandemie, de duur en mate van contactbeperkende maatregelen en de daarbij horende gevolgen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie