Raadhuis Sliedrecht
Raadhuis Sliedrecht Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

College van B&W spreekt over mogelijke renovatie raadhuis en gemeentekantoor

11 november 2021 om 12:50 Politiek

SLIEDRECHT Het college van B&W heeft in een college informatiebrief hun visie en de stand van zaken gedeeld met betrekking tot de planvorming over de ontwikkeling van het raadhuis en het gemeentekantoor. Het raadhuis en gemeentekantoor zullen mogelijk worden gerenoveerd. In het eerste kwartaal van 2022 kan besluitvorming door de raad plaatsvinden. Bij positieve besluitvorming start daarna het aanbestedingstraject.  

door Lex van Steenis

Het college van B&W in een college informatiebrief van 2 november 2021: ,,Het heeft prioriteit om met grote voortvarendheid de planvorming en vervolgens uitvoering door te zetten. Hierbij hebben we wel rekening te houden met de monumentale status van het raadhuis, inclusief de daarbij horende eisen en met de huidige situatie met tekorten aan personeel en materiaal in de bouw.”

PUBLIEKE WAARDE Het college wil de publieke waarde van het raadhuis herstellen. ,,Het raadhuis is een rijksmonument en al bijna 100 jaar van waarde voor de Sliedrechters. Het huidige gebruik is echter beperkt en het gebouw staat het merendeel van de week leeg. Richting de toekomst is het daarom zaak de publieke waarde in ere te herstellen en het weer een prominente plaats binnen de gemeenschap te geven.” 

,,In onze visie wordt het raadhuis een plek in Sliedrecht waar gemeentebestuur, de Sliedrechtse samenleving en ambtenaren elkaar ontmoeten, samenwerken en kunnen vergaderen. Een bestuurlijk centrum met aanvullend vergaderruimten en mogelijk een terras aan de havenzijde. Uiteraard met volop aandacht voor verduurzaming en energieneutraal gebruik. Vanuit deze gedachte gaat het om meer dan alleen vastgoed, maar ook om een impuls voor onze ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, inclusiviteit, duurzaamheid en levendigheid van Sliedrecht.”

AANPASSING GEBOUWEN NOODZAKELIJK ,,In maart 2021 is door de raad een voorbereidingskrediet voor de Bestuursopdracht ambtelijke en bestuurlijke huisvesting beschikbaar gesteld. In dat besluit komt tot uitdrukking dat aanpassing van beide gebouwen noodzakelijk is. De raad is te krap gehuisvest, de raadzaal voldoet niet (meer) aan de hedendaagse eisen met betrekking tot klimaatbeheersing en de vereiste kwaliteit voor de audiovisuele middelen. Deze opgaven zijn uiteraard al langer bekend en waren de aanleiding voor de raad om reeds in 2016 een opdracht te geven deze op te pakken. Hiervoor is destijds ook een ruimtelijk functioneel programma van eisen vastgesteld.” 

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD ,,Tot op heden heeft dat niet geleid tot een gedragen plan, waardoor niet in het gebouw is geïnvesteerd en achterstallig onderhoud is toegenomen. Verder dienen aan het gemeentekantoor noodzakelijke bouwkundige, installatietechnische en brandveiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Er ligt kortom een fors potentieel om de waarde van dit vastgoed voor de Sliedrechtse samenleving te versterken en het treffen van maatregelen is ook noodzakelijk om het vastgoed toekomstbestendig te maken. Het raadhuis en gemeentekantoor verhouden zich in het gebruik in de toekomst nadrukkelijk tot elkaar. Het komen tot een integraal en samenhangend plan is dan ook essentieel.” 

STAND VAN ZAKEN In de college informatiebrief licht de raad ook de stand van zaken toe over de mogelijke renovatie van het raadhuis. ,,Samen met BOEi worden de uitgangspunten nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen. Deze stemmen we af op de specifieke en monumentale kenmerken van het raadhuis. Dit zal de basis vormen voor een nog op te stellen voorlopig ontwerp, gevolgd door een grove bouwkostenraming en planning. Na oplevering van deze documenten, kan besluitvorming door de raad over een uitvoeringskrediet voor de renovatie van het raadhuis en gemeentekantoor plaatsvinden. Dit raadsvoorstel wordt eind 2021 aan de raad aangeboden, zodat in het eerste kwartaal van 2022 besluitvorming kan plaatsvinden.”

,,Bij positieve besluitvorming start daarna het aanbestedingstraject. In de planning in het raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de diverse bouwfases en wordt op hoofdlijnen toegelicht hoe de uitvoeringsplanning er uit ziet. We hebben hierbij rekening te houden met de eisen en maatregelen die horen bij het renoveren van een pand met monumentale status. Ook is er het risico van onvoldoende beschikbaarheid van personeel en bouwmaterialen. In de uitvoeringsplanning willen we dan ook realistisch zijn en betrekken we deze aspecten.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie