Afbeelding
Suzanne Heikoop | She Fotografie

College reageert op brief Mark Jongeneel over overlast door zandtransporten

Politiek

SLIEDRECHT Mark Jongeneel, de fractievoorzitter van Slydregt.NU, heeft op 10 november 2021 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van overlast van trekkers en zandauto’s. Het college van B&W heeft hierop gereageerd. 

door Lex van Steenis

Volgens Jongeneel zouden scheuren in huizen zijn ontstaan en zijn sommige huizen door trillingen al zo zijn verzakt dat ze onbewoonbaar zijn verklaard en recht zijn gezet. Jongeneel vertelt in zijn brief aan het college dat de schade heeft te maken met de zandtransporten van de firma Van Vliet die met steeds meer frequentie door het dorp rijden. Vooral de bewoners van de Stationsweg zouden volgens hem overlast ondervinden door het transport.

REACTIE COLLEGE Het college van B&W gaf een reactie op de vragen van Mark Jongeneel: ,,Het college herkent de genoemde problematiek en zorg en is al lange tijd in gesprek met omwonenden van de Stationsweg. Het heeft onze volle aandacht. Er zijn afspraken gemaakt met aannemers over laad- en lostijden, over snelheden en de kwetsbaarheden van de Stationsweg. Met Van Vliet hebben we afgesproken dat hun zandwagens niet harder dan dertig kilometer per uur rijden.”

,,Ook hebben we het probleem herhaaldelijk besproken met de politie. Zij kunnen alleen handhaven als deze voertuigen gekentekend zijn en te hard rijden. De maximumsnelheid voor zandvrachtwagens is vijftig kilometer per uur. Voor een trekker met aanhanger is dat vijfentwintig kilometer. We hebben een tekstkar langs de Stationsweg geplaatst. We vragen de chauffeurs om langzamer te rijden, waardoor de overlast minder is.”

,,Dit jaar is op een deel van de Stationsweg nieuw asfalt gelegd. Er wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd, waarbij de intensiteiten en snelheden worden geregistreerd en geanalyseerd. De echte oplossing lijkt echter vooral te zitten in de extra Noord-Zuid verbinding, opgenomen in onze toekomstvisie. Deze is van cruciaal belang voor een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer in Sliedrecht.”

De gemeente heeft nog niet erkend dat er schade is aan huizen door de transporten van en naar Van Vliet. ,,Er zijn op dit moment geen duidelijke, aan veroorzakers, toewijsbare schades.” 

ALS TELLEURSTELLEND ERVAREN Markt Jongeneel van Slydregt.NU vertelt dat hij het er niet bij laat zitten. ,,Wij hebben de antwoorden op onze vragen als zeer teleurstellend ervaren. De gemeente gaat een meting doen op de Stationsweg om in kaart te brengen hoeveel vrachtverkeer er over de Stationsweg rijdt. Echter wordt er niets over de schade aan huizen gezegd. Ook komt de gemeente niet met een plan om de schadegevallen te voorkomen. Ook komt de gemeente niet over de brug om de schade op te nemen en het op te lossen van de schade. Ze willen de Stationsweg ontlasten door de routes te gaan verleggen. Dit is in de ogen van Slydregt.NU onacceptabel, omdat er op de overige routes ook al veel overlast en schade gemeld wordt.”

,,Het college van B&W denkt er nu vanaf te zijn. Echter zijn wij er nog niet klaar mee. De komende maand(en) gaan wij in samenspraak met inwoners vervolgvragen stellen of een actieplan opstellen. Hierover gaan we met de bewoners van de Stationsweg in gesprek en komen hiermee terug bij het college.”

advertentie