Afbeelding
Licht in het duister

Week van gebed: bid mee in Sliedrecht

Religie

SLIEDRECHT Ook dit jaar doen diverse geloofsgemeenschappen in Sliedrecht mee aan de Week van Gebed. Van maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari wordt iedere avond een gebedsmoment georganiseerd. Dit jaar zijn de bijeenkomsten helaas opnieuw digitaal, vanwege de geldende coronamaatregelen. Elke avond wordt vormgegeven door een ander geloofsgemeenschap. De gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Ieder die mee wil bidden kan dit online volgen via www.weekvangebedsliedrecht.nl.

‘Licht in het duister’ is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2022. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid in de wijk, de gemeente en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten.

De organiserende geloofsgemeenschappen in Sliedrecht zijn Hervormde gemeente, Gereformeerde kerk, LEEF!, Rooms-Katholieke Kerk en Samenwerkingsgemeente NGKv. 

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Licht in het duister’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer algemene informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

advertentie