Joop Keesmaat
Joop Keesmaat Richard van Hoek Fotografie

Echt Sliedrechts - Haal de energie niet uit Elektra!

22 februari 2024 om 14:04 Column Echt Sliedrechts

Velen, waaronder de gemeenteraad en ook ik, waren nogal ‘verbaesd’ om op 6 februari pas te horen, dat het huurcontract voor Elektra per 1 november vorig jaar door de gemeente was opgezegd. En dat de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) daar eind 2023 een rechtszaak tegen had aangespannen. Gelukkig deed de raad wat het moest doen door het besluit over de oprichting van een nieuwe beheerder voor het gebouw uit te stellen tot ná de gerechtelijke uitspraak.Een mix van verwarring en boosheid kwam bij me bovendrijven, want het college heeft simpelweg de wettelijke plicht om dit soort rechtszaken direct te melden aan de raad en dat hebben ze niet gedaan. Sterker nog – met de wetenschap dat ‘het onder de rechter is’ – is er zelfs beslist om het voorstel tot oprichting van beheermaatschappij BAES toch aan de raad voor te leggen. Ik sluit niet uit, dat het college een positief raadsbesluit over dat voorstel dan bij de rechter had aangevoerd in hun verweer tegen SOJS.Wethouder Roelant Bijderwieden, trok meteen het boetekleed aan en noemde in zijn antwoord – terecht – meteen de woorden spijt en excuus. Sterker nog, hij noemde het zelfs “kwalijk”, maar ik ben er nog niet uit wat hij daarmee precies bedoelde. Bijderwieden is een intelligente man, net zoals de andere collegeleden, die zeker beseffen dat ze een collegiale verantwoordelijkheid hebben, dus ook voor Roelant’s portefeuille.

Dat woordje “kwalijk” intrigeert me. Vond hij het kwalijk van zichzelf? Nam hij het zichzelf kwalijk of nam hij het zijn collega’s en ambtenaren kwalijk?
Immers, raadsvergaderingen worden vooraf onderling besproken en dan mag je van goede collega’s en ambtenaren verwachten, dat iemand je er collegiaal op wijst, dat je het niet kan maken om zo’n voorstel, wat onder de rechter is, aan de gemeenteraad voor te leggen?

Onze raadsleden hoorden pas een maand na dato – tijdens een besluitvormende vergadering – dat hier een rechtszaak over loopt. Zelfs niet van het college zelf, maar van SOJS inspreker Sonja Visscher. Als die niet had ingesproken, dan hadden we het nu nog niet geweten!

Wat was er dus kwalijk? Kwalijk was dus de gedachte om richting de raad geen open kaart te spelen. Kwalijk was het ook om dat binnen het college niet gezamenlijk onder ogen te zien 


Overigens is SOJS best in staat is om het gebouw zelf te beheren. Dat bewijst de stichting immers al 50 jaar en ze hebben er nog steeds genoeg energie voor.


Joop Keesmaat

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie