Geert van Dijk
Geert van Dijk Richard van Hoek Fotografie
Echt Slydregts

Hoe lang?

Column

Hartverwarmend om te zien hoe talloze mensen belangeloos de handen uit de mouwen steken om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen! Het menselijk drama dat zich in Oost-Europa voltrekt, is ongekendBijna niemand had zoiets voor mogelijk gehouden. Maar nu is het dan in volle omvang afschuwelijke werkelijkheid geworden. Niets ontziende terreur, agressieoorlogsgeweld. Er zijn geen woorden voor.

In Sliedrecht is snel geschakeld om vluchtelingen opgevangen. De gemeente heeft actie ondernomen en in korte tijd is er een opvanglocatie geopend. Daarnaast is een aantal vluchtelingen in gezinnen opgenomen. Het is te verwachten dat dit aantal zal toenemen, want een einde van de oorlog is nog lang niet in zicht. In dit kader worden overigens van verschillende kanten waarschuwingen afgegeven. Weet waar je aan begint. In de eerste plaats moet je je realiseren dat de mensen niet met vier weken terug kunnen naar hun land. Het zal een zaak van lange adem zijn. Professionele organisaties pleiten voor een warm hart en tegelijk een koel hoofd. Maak duidelijke afspraken over bijvoorbeeld douchen en nachtrust als je mensen in huis neemt. Ook wordt er gewezen op mogelijk jaloerse blikken bij mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan of Afrika. Velen van hen moesten een ingewikkelde asielprocedure doormaken. Wat is het dan goed om te zien dat veel mensen zich niet laten afschrikken door deze en andere bezwaren. Zij redeneren: als er hier oorlog was, dan zou ik ook blij zijn als ik ergens terecht kon. Niemand weet hoe lang het nog duurt.

De woorden ‘hoe lang’ doen me denken aan een hele oude, flauwe, foute grap over een Chinees. Maar, en dat bedoel ik serieus, nog veel meer doen ze me denken aan een nog veel ouder gebed. De dertiende psalm in de Bijbel begint met deze twee woorden. Het is een schreeuw uit de diepte, een klacht naar de Almachtige. Wanneer al dat onrecht nu eindelijk eens stopt: ‘Hoe lang nog?’ De sterke verwachting dat het ooit goed komt, is wat talloze mensen wereldwijd op de been houdt. In de meest erbarmelijke omstandigheden houden mensen zich vast aan de hoop op bovenmenselijk ingrijpen. In de lijdensweken voor Pasen mogen we elkaar eraan herinneren dat machthebbers niet het laatste woord hebben. Te vrezen is dat we die hoop na Pasen nog lang nodig zullen hebben. 

Geert van Dijk

advertentie