Gemeenteraadsleden, Gemeente Sliedrecht, Bijderwieden 2022
Gemeenteraadsleden, Gemeente Sliedrecht, Bijderwieden 2022 Richard van Hoek
Raadspraat

We gaan een nieuwe fase in

Column

Met een nieuw coalitieakkoord in aantocht gaan we als VVD Sliedrecht een nieuwe fase in. Na de verkiezingen zijn we met de informateur aan tafel gegaan. Voor ons was de richting waar Sliedrecht naar toe moet geen moeilijke keuze. De kadernota van 2019 (Koers2030) is feitelijk een VVD programma. Daarin staan 3 kernopgaven genoemd; Ruimtelijke Vernieuwing, Veilige en Inclusieve Samenleving en Ondernemend en Betrokken. Belangrijke ontwikkelingen staan ons dus te wachten. We willen groei en ontwikkeling voor bedrijven en werkgelegenheid, er (snel) meer huizen gebouwd gaan worden en de verdere verbetering van samenwerken en bereikbaarheid in de regio. Het klinkt nog wat globaal, maar we willen dat deze stappen gezet gaan worden voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht. Sommige vragen zich af waarvoor dat nodig is. Ik de gemeenteraad en de verkiezingen hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat groei en ontwikkeling voor ons dorp noodzakelijk is voor het behoud van onze voorzieningen. We gaan uitvoering geven aan de economische visie, de verdere ontwikkeling van de 2500 woningen die we tot aan 2040 willen realiseren, waarvan een groot in 2030 gepland staat en er begonnen is met bouwen in het dorp. Ook de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord hoort daarbij. Dit alles is een enorme klus en wat mij betreft gaan we daar hard mee aan het werk om dat te klaren. Een spannende periode komt er dus aan. We zijn daarom ook verheugd dat we daar nu zelf een bijdrage aan kunnen leveren in de uitvoering. Ik hoop van harte dat het lukt en dat de doelen die we voor ogen hebben gaan realiseren. Voor mij is dit de laatste column als raadslid voor de VVD. We gaan aan de slag! Ik ga mijn bijdrage aan Sliedrecht leveren als wethouder en Sjors, Martin en Thea vanuit de raad. Een nieuwe fase breekt…

Roelant Bijderwieden, fractievoorzitter VVD Sliedrecht


advertentie