Afbeelding
SGPChristenUnie Sliedrecht
Raadspraat

Zoek het goede

20 april 2022 om 14:04 Column

De laatste raadspraat die ik mag schrijven. Acht jaar lang heb ik me als raadslid mogen inzetten voor de gemeente Sliedrecht. Een prachtig dorp met veel voorzieningen, verenigingen en kerken. Een dorp waar ik me thuis voel. Veel vergaderingen, uren aan voorbereiding en gesprekken hebben veel positieve besluiten opgeleverd. Besluiten genomen met het oog op het algemeen belang waarbij zoveel mogelijk ook rekening gehouden werd met andere belangen. Het is als raadslid laveren. Er is altijd wel iemand of een groep die je stemgedrag bekritiseert. Dat is helemaal niet erg. Het houdt je scherp. Ik heb genoten van de tijd als raadslid. Ik was tegelijk een onderdeel van “de overheid”. De overheid die steeds meer het vertrouwen heeft verloren van onze inwoners. Als raadslid heb ik altijd ingezet op een dienstbare gemeente. Je komt er achter dat verbetering niet gaat met grote stappen, maar voetje voor voetje. Verbetering lukt ook alleen als iedereen mee wil doen. Dat meedoen geldt dus ook als het gaat om het herstel van het vertrouwen in de gemeente Sliedrecht. Samen moeten we werken aan dat vertrouwen. De komende jaren ga ik mijn energie steken in het verdienen van uw vertrouwen. Ik hoop dat u mee wilt doen om de gemeente ook onbevangen tegemoet te treden. Ambtenaren en (burger)raadsleden doen vanuit zuivere intenties hun uiterste best om de samenleving te dienen. Dat zij hierbij andere keuzes maken dan u zou doen, doet hier echt niets aan af. Ook maken ze, net als u, af en toe fouten. Daar mogen we elkaar op wijzen en die moeten we elkaar vergeven. Ik ga er vanuit dat het commentaar wat u hebt op de besluiten van de gemeente ook zuiver en oprecht is. Het zou de onderlinge samenwerking versterken als we elkaars intenties op die manier beoordelen en samen op zoek gaan naar het goede voor elkaar. Als gemeente er zijn voor de hele samenleving. Samen met u recht doen aan alle inwoners van Sliedrecht. Samen bouwen aan onderling vertrouwen. Ik wens u, de (burger)raadsleden en alle ambtenaren zegen en wijsheid toe om goed te doen op de plek waar je verantwoordelijkheden hebt gekregen.

Cees Paas, SGPChristenUnie Sliedrecht

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie