Afbeelding
Slydregt.NU
Raadspraat

Na 1 mei een open overheid in Sliedrecht

11 mei 2022 om 15:52 Column

Democratie is niet voor eeuwig zoals veel mensen schijnen te denken. ‘Democratie’ gaat erom dat we samen als burgers beslissen. Voor een democratie is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Een democratie vaart wel bij een hoge mate van participatie. En dat blijkt niet altijd even eenvoudig. Neem de recente verkiezingen. Een democratie is gebaat bij een hoge opkomst. Ongeveer iets meer dan de helft van de stemgerechtigden gaat naar de stembus, omdat zij geen vertrouwen hebben in democratische processen of zich totaal niet voor politiek interesseren. Democratie moet zichzelf voortdurend onderhouden en dat vraagt inzet van kiezers en gekozenen. De nieuwe coalitie van SGP-ChristenUnie, CDA en VVD lijkt dit serieus te nemen en geeft uitdrukkelijk in het Hoofdlijnenakkoord aan besluitvorming aan de voorkant te willen bij beleidsvorming, projecten en ontwikkelingen. Dit betekent nogal wat. Belanghebbenden kunnen voor de besluitvorming hun bezwaren reeds aangeven. Alle belangen worden zo in kaart gebracht en dan beter afgewogen. Het college denkt zelfs aan raadsvergaderingen in de wijken. Goede communicatie tussen gemeenten en inwoners is onontbeerlijk. De gemeente gaat transparant, helder en tijdig communiceren over wat ze doet en wat ze niet doet. Dit vraagt om een betrokken meedenkende houding, waarin de inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie centraal staat. Dit is absoluut nieuw voor Sliedrecht! De reputatie van de colleges is tot op heden niet geweldig. Slydregt.NU kan zich niet voorstellen dat de wereld er na de verkiezingen ineens anders uit is gaan zien daar waar zij in het verleden regelmatig op participatie en transparantie aan heeft moeten dringen. Het college kan ervan uitgaan dat Slydregt.NU haar aan het Hoofdlijnenakkoord zal houden. Overigens wijst Slydregt.NU erop dat per 1 mei jl. de Wet open overheid in werking is getreden en ook de burger in het kader van transparantie de Woo contactpersoon van de gemeente direct kan aanspreken.

Gert Jongeneel

Burgerraadslid Slydregt.NU

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie