Afbeelding
Marjanne Dijkstra
Raadspraat

Het is weer begonnen

Column

Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na een kort maar effectief informatieproces en voortvarende coalitieonderhandelingen kon op 10 mei het nieuwe college worden geïnstalleerd. Dit keer drie heren in pak, met stropdas.

En daarna werd het stil. Althans: zo leek het. Want na een wat aarzelende start lijkt de nieuwe raadsperiode nu toch echt op gang te zijn gekomen. We staan voor belangrijke keuzes. Zo is de gemeenteraad gevraagd te kiezen voor geothermie om de huizen die zijn aangesloten op het warmtenet te verwarmen. Geothermie – of aardwarmte-  is een milieuvriendelijke energiebron die ook nog eens binnen de eigen gemeentegrenzen aanwezig is. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verminderen van de CO2- uitstoot en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas.

Ook wordt een volgende stap gezet in het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat ons dorp beter ontsloten wordt, dat er woningen worden bijgebouwd (wat ons betreft vooral betaalbare!) en dat er een goede verbinding komt met het gebied ten noorden van de spoorlijn.

De Partij van de Arbeid is altijd tegen bouwen ‘over het spoor’ geweest. Maar tijden veranderen. Je kunt gerust stellen dat er in ons land sprake is van behoorlijke woningnood, vooral in het betaalbare segment. Ook staan we voor grote opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Ook Sliedrecht moet bijdragen aan een oplossing voor deze problemen, daar valt niet aan te ontkomen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we daarom ook geschreven dat er binnenkort misschien keuzes moeten worden gemaakt die we ons -pakweg- tien jaar geleden nog niet konden voorstellen. En dat dit vraagt om een heldere en realistische blik.

Dat is ook de manier waarop we met deze vraagstukken om zullen gaan. Op dit moment is het proces nog in een verkennende fase, maar stap voor stap zullen de plannen concreter worden en zal blijken wat er wel mogelijk is en wat niet. Op dat moment zullen we alles kritisch, maar constructief en in samenhang met elkaar bekijken en ons oordeel vormen.

Ben van der Plas, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid

advertentie
advertentie