Afbeelding
Marjanne Dijkstra
Raadspraat

Een enkel opbeurend woord

25 januari 2023 om 14:30 Column

Vorige week stond op deze plek een nogal vervelend stukje waarin de auteur zijn geheel eigen visie gaf op het functioneren van de overheid in het algemeen en de gemeente Sliedrecht in het bijzonder.

Het kwam erop neer dat de overheid over maar weinig gezond verstand zou beschikken en dat de gemeente niets liever deed dan adviseurs inhuren voor het werk dat zij eigenlijk zelf zou moeten doen. En de hardwerkende burger maar betalen….

Aanvankelijk moest ik onbedaarlijk glimlachen over het beeld dat werd geschetst, maar nadat ik alles een poosje had laten bezinken sloeg alsnog de irritatie toe.

Niet zozeer omdat ik het niet met de inhoud eens was, want ik gun iedereen zijn of haar mening. En die mogen ze nog in de krant zetten ook. Maar wel omdat hier de populistische trukendoos weer eens werd opengetrokken omdat het volk natuurlijk wel een beetje boos en ontevreden moet worden gehouden ten aanzien van de overheid. Het hoeft ook niet allemaal precies te kloppen wat je dan beweert, als ze het maar geloven. Want zo werkt dat nou eenmaal, nietwaar?

Niet leuk om te lezen als je ambtenaar of wethouder bent en je iedere dag weer vol overgave het snot voor de ogen werkt voor ons dorp. Hoog tijd dus voor een ander geluid.

Wij mogen in Nederland heel blij zijn met de manier waarop de overheid is georganiseerd. Om het bedrijfsleven te laten floreren is het van groot belang dat er een stabiele en integere overheid is die daarvoor de kaders schept, zowel landelijk als lokaal. Daarbij moet tegelijkertijd oog zijn voor de belangen van de inwoners. Dat vraagt om een andere werkwijze dan doorgaans in het bedrijfsleven wordt gehanteerd.

Desondanks klinkt regelmatig de verzuchting dat de gemeente zich meer als ondernemer zou moeten gedragen, want dan zou het allemaal veel beter gaan. Merkwaardig genoeg komt deze bewering van dezelfde lieden die zich voortdurend beklagen over de mate waarin de gemeente zich laat adviseren door externe deskundigen. Maar eigenlijk zouden ze blij moeten zijn met deze voorbeeldige interactie tussen overheid en bedrijfsleven.

In Sliedrecht wordt hard gewerkt voor de toekomst. Dat betekent dat we binnenkort weer een prachtige en toekomstbestendige begraafplaats hebben, dat we veel eerder dan andere gemeentes van het gas af zijn en dat we voor de langere termijn een visie hebben voor de ontwikkeling van Sliedrecht, wat je daar ook van mag vinden. Complimenten daarvoor!

Ben van der Plas 

Fractievoorzitter PvdA Sliedrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie