Afbeelding
Actiegroep

Ook op oudjaarsdag protest tegen PFAS uitstoot bij Chemours

2 januari 2023 om 10:53 Maatschappelijk Dossier Chemours

SLIEDRECHT Ook de laatste zaterdag van dit jaar ging de Sliedrechtse actiegroep ‘Gezondheid voor Alles’ weer naar Chemours in Dordrecht om daar voor de 144ste keer als symbolisch protest tegen de voortdurende uitstoot van kankerverwekkende PFOA/PFAS/GenX stoffe een aantal emmers met door dat bedrijf vervuilde Sliedrechtse grond terug te storten.

Inmiddels is er op die ludieke en symbolische manier bijna 10 ton vervuilde grond teruggestort.
Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar het jarenlange, wekelijkse, onverzettelijke protest van de Sliedrechtse actiegroep legt qua bewustwording letterlijk en figuurlijk steeds meer gewicht in de schaal. In 2022 is de PFAS-problematiek bij de lokale, provinciale en landelijke politiek steeds vaker onderwerp van gesprek. Mede daardoor zijn de grenzen van de maximaal toegestane hoeveelheden PFAS door het provinciebestuur van Zuid Holland fors verlaagd, zodanig zelfs, dat Chemours daar bij de rechter beroep tegen heeft aangetekend.


Overigens heeft de Actiegroep ‘Gezondheid voor alles’ eerder dit jaar ook formeel bezwaar aangetekend bij het provinciebestuur tegen het verlenen van de nieuwe zogenoemde revisievergunning aan Chemours. Daarnaast waren deelnemers van de actiegroep het afgelopen jaar regelmatig betrokken bij allerlei andere activiteiten om het PFAS-probleem in het nieuws te houden, zoals: Een bezoek aan de Europese commissie in Straatsburg, alwaar de PFAS-vervuiling in de regio gedocumenteerd werd besproken met twee vicevoorzitters van de Europese Raad. Deelname van Prof. Jacob de Boer aan PFAS raadsvergaderingen in Sliedrecht en Dordrecht, alwaar hij – ongezouten – de gezondheid- en milieurisico’s voor de bevolking uitlegde en onderstreepte; In een aantal raadsvergaderingen in Dordrecht en bij Provinciale Staten werd door één of meerdere actievoerders ingesproken om ook daar de risico’s van PFAS wederom te benadrukken; Een speciale verkiezingseditie van het wekelijkse emmertjesprotest op zaterdag 5 maart 2022 – voor de 100ste keer en met 100 emmertjes vervuilde grond – waaraan door vele politieke partijen uit Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht werd deelgenomen door meer dan 100 aanwezigen.

Met de Onderzoeksraad voor Veiligheid is er diverse keren nauw overleg geweest over de oorzaken en omstandigheden van PFAS vervuiling in onze regio, waarover begin 2023 hun eindrapport verschijnt inzake industriële vervuiling door onder andere Tata Steel, Chemours en Asfalt Productie Nijmegen.

Ook kwamen – in september 2022 – een aantal Statenleden van de provincie Zuid-Holland en gedeputeerde Anne Koning persoonlijk poolshoogte nemen van de PFAS situatie in Sliedrecht en nadelige gevolgen voor de bewoners, hun gezondheid, het milieu en woningbouw.

Verder werd door diverse binnen- en buitenlandse nieuwsmedia verslag gedaan van de wekelijkse protestacties, waaronder de Franse televisiezender TF1, NPO, maar ook door diverse journalisten van Nederlandse, Franse en Canadese dag- en weekbladen.

Inmiddels heeft chemiereus 3M blijkbaar besloten om in de zeer nabije toekomst met het gebruik en uitstoot van PFAS te stoppen. Chemours is helaas nog niet zo ver en daarom gaat de Actiegroep Gezondheid voor Alles ook in 2023 door met hun wekelijkse emmertjesprotestactie. Het afgelopen jaar is gebleken, dat alle kleine beetjes wel degelijk helpen om het leefmilieu uiteindelijk te verbeteren.

Meer weten? Lees dan ons complete Chemours-dossier met al het nieuws en de achtergronden.

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie