Afbeelding
gemeente Sliedrecht

PFAS

27 september 2020 om 20:36 Column Dossier Chemours

Los van alle andere Sliedrechtse beslommeringen is de Partij van de Arbeid nog steeds actief om Chemours te bewegen hun kwalijke uitstoot te reduceren tot ‘nul uit de pijp’.
Vorig jaar mei zijn we gestart met de ludieke protestactie om emmers vervuilde grond terug te brengen voor de poort van Chemours. Deelname van de Sliedrechtse bevolking viel wat tegen en - na een werkbezoek van de PvdA fracties uit de Tweede Kamer en Provinciale Staten - hebben we besloten die actie op te schorten.

De emmertjesactie wordt overigens nog steeds op kleinere schaal voortgezet door een aantal dappere mensen, die - net als wij - bezorgd zijn over gezondheid en leefomgeving.
Intussen ‘lobbyen’ (wat een rotwoord) wij met grote regelmaat bij Provinciale Staten en Tweede Kamer om de terugdringing van de uitstoot en strengere handhaving te bewerkstelligen. De PvdA fracties in Den Haag gaan daarover - op ons aandringen -binnenkort wederom in gesprek met ons provinciale bestuur, wat immers de instantie is die er echt over gaat.
We kennen natuurlijk allemaal de afkorting PFOA, wat gelukkig niet meer in het productieproces van Tefal gebruikt wordt, maar inmiddels is het vervuilingsprobleem van alle zogenoemde PFAS stoffen niet alleen hier, maar ook in de rest van Nederland groter aan het worden.

In Europees verband zijn al die door de mens gemaakte PerFluor verbindingen, waarvan de chemische formule met de letters PF begint, als ‘zeer zorgwekkend’ bestempeld en is de eerdere maximale grenswaarde van 80 mg/L – op basis van voortschrijdend inzicht – teruggebracht tot 6,1 milligram per liter bloed.
De verzamelnaam van deze zogenoemde ‘forever chemicals’ is PFAS, maar inmiddels is er een lange rij van dit soort giftige stoffen, die zich vanuit allerlei hoeken en gaten niet alleen het Nederlandse milieu binnendringt, maar wereldwijd wordt aangetroffen.
Die PerFluor verbindingen stapelen zich op in het menselijk lichaam, zodat bloedtesten sinds kort ook de hoeveelheden PFBA, PFPA, PFHA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUA, PFBS, PFHS en PFOS aangeven. Met name PFOS schijnt zich behoorlijk snel te verspreiden.

Gelukkig krijgt dit probleem landelijk en provinciaal steeds meer de broodnodige aandacht, want - in een tijd dat we naar de maan, Venus en Mars vliegen - mag het toch niet zo zijn, dat hoogstaande technologische bedrijven als Chemours dit spul niet af kunnen vangen, maar blijkbaar nog steeds kans zien om onze lucht en water ermee te infecteren.
De PvdA in Sliedrecht blijft zich ook daar sterk voor maken en is het laatste woord daar zeker nog niet over gezegd!

[Anton Huijzer
Fractievoorzitter PvdA

Meer weten? Lees dan ons complete Chemours-dossier met al het nieuws en de achtergronden.

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie