Gerard Vrooland (derde van rechts) en een aantal van de mensen met wie hij gesprekken voert.
Gerard Vrooland (derde van rechts) en een aantal van de mensen met wie hij gesprekken voert. Gerard Vrooland

Met nieuwe Nederlanders samen praten over geloof

8 februari 2024 om 16:02 Mensen

SLIEDRECHT Integratie van nieuwe Nederlanders is waar dominee Gerard Vrooland zich met hart en ziel voor inzet. In de komende maanden vertelt hij maandelijks een verhaal uit de praktijk.

door Gerard Vrooland

Al meer dan een jaar voer ik, ds. Gerard Vrooland, met plezier gesprekken met een groep moslims in Pand 33. Omdat moslims en christenen in één God geloven en er tegelijk grote verschillen zijn, is het een mooie uitdaging om elkaar te leren begrijpen. Samen met Derk-Jan zijn we deze gesprekken begonnen. We voelen dat de geloofshouding van moslims dichter bij ons staat dan de houding van mensen die niets met God hebben. Op 22 januari waren we weer bij elkaar om te praten. ,,Dat is belangrijk”, volgens Omar, ,,want we wonen in dezelfde plaats. In Sliedrecht zijn veel gelovigen. Maar we willen met alle mensen praten.” Ibrahim vulde aan: ,,Ook voor onze kinderen zijn deze contacten belangrijk, zodat ze veilig kunnen opgroeien.” We zijn het erover eens dat er respect voor elkaar moet zijn. Maar dan moet je elkaar wel ontmoeten en niet in je eigen groepje blijven. Met een glimlach zei Waleed: ,,In Sliedrecht wonen aardige mensen.” Toen kwamen twee spannende onderwerpen ter sprake. De oorlog in Gaza met de reacties in de wereld. Veel moslims voelen zich verbonden met de Palestijnen en anderen met Israël. Ook de poging om een Koran te verbranden in Arnhem ligt gevoelig. Het is niet te ontkennen dat er mensen zijn die liever geen islam in Nederland willen hebben. Die spanningen kunnen doorwerken in Sliedrecht. Fanatieke moslims kunnen agressief zijn. Daar schrikken mensen van. ,,Daarom zijn deze gesprekken zo belangrijk!” Sadiq onderstreepte dat de media eenzijdig kan zijn. Niet alle moslims zijn hetzelfde. Adnan vulde aan: ,,Ook onder niet-moslims zijn agressieve mensen.” Op de vraag hoe hij zou reageren als mensen een Koran willen verbranden, zei hij: “,,Ik zou boos zijn. Het zou me pijn doen. Maar ik ga niet slaan. Ik zal bidden dat die mensen anders gaan denken.” De andere moslims in onze groep knikten instemmend. Christenen moeten beseffen dat de Koran voor moslims net zo belangrijk is als de kruisiging van Jezus voor christenen. De Koran is voor moslims het woord van Allah. Jezus is voor christenen het woord van God. Het is het hart van het geloof. We hebben onze werkgroep ‘De Waarheid’ genoemd, omdat we de waarheid over de verschillen en de overeenkomsten in het geloof en de cultuur bespreken. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar we kunnen proberen elkaar te begrijpen. De moslims die naar Sliedrecht zijn gevlucht, willen hun soms schrijnende verhalen vertellen in scholen, bejaardencentra, kerken en allerlei groepen. De voorbereiding daarvoor is bezig. We laten ons graag daarvoor uitnodigen. We willen het goede voor Sliedrecht zoeken. We zoeken naar mogelijkheden om iets van de Syrische cultuur naar Sliedrecht te brengen. Als we ergens bij kunnen helpen, willen we dat graag doen. Zo hebben we anderen geholpen bij verhuizingen en klusjes. Hopelijk komen ook nog vrouwen in onze groep en nog een paar betrokken christenen zijn ook hartelijk welkom. Wie mee wil doen of hulp nodig heeft, die kan me bellen (06 30474312). 

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie