Afbeelding
Merwedegijzelaars

Merwedegijzelaar Tinus Bos overleden

Mensen

SLIEDRECHT In zijn woonplaats Bleskensgraaf is zondag 3 april Martinus Bos (96) overleden. Bos, een geboren Sliedrechtenaar, was de laatst bekende nog in leven zijnde Merwedegijzelaar.

Op 16 mei 1944 pakt de Duitse bezetter vele honderden jonge mannen op bij een vergeldingsrazzia in Sliedrecht en omstreken. Tinus Bos, destijds 18 jaar, was één van hen, hij wordt thuis op Baanhoek bij zijn ouders van bed gelicht. Via de verzamelplaats aan de Grote Kerk worden de opgepakte mannen later die dag weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Ongeveer zeven weken later gaat de helft van de grote groep mannen op transport naar kampen in Duitsland. Bos is wel geselecteerd voor transport, maar wordt één dag voordat de trein vertrekt op voorspraak van zijn werkgever, scheepswerf De Klop, toch nog vrijgelaten.

Vrijdag 5 oktober 2018 keert Tinus Bos nog een keer terug naar het kamp, waar hij in 1944 zeven weken gevangen zat. Hij wordt tijdens zijn bezoek vergezeld door zijn schoonzoon Jan, kleinzoon Wim en achterkleinzoon Daan (11). Het deed Bos meer dan hij vooraf had gedacht. ,,De herinneringen komen toch weer naar boven als je daar loopt en echt fijn zijn deze natuurlijk niet”, zo blikte hij later terug. Toch vond hij het waardevol dat hij 74 jaar later ter plekke iets over zijn geschiedenis met zijn familie kon delen.

Op 19 april 2019 woonde Bos de jaarlijkse herdenking van Kamp Amersfoort bij; dat was in het jaar dat de slachtoffers van vergeldingsrazzia’s centraal stonden. Anja van der Starre, dochter van Merwedegijzelaar Bas van der Starre, hield er met haar dochter Nina toen een toespraak over de impact van de geschiedenis op hun leven. Tinus Bos en Bas van der Starre groeiden beiden op Baanhoek op en kenden elkaar goed.

Tinus Bos mocht op 3 oktober 2020 samen met oud-gijzelaar Kees Mijnster het fysieke monument voor de Merwedegijzelaars aan de Adriaan Volkersingel in Sliedrecht onthullen. Zijn achterkleinzoon Jan Willem hield die dag een toespraak.

De laatste jaren van zijn leven woonde Bos, sinds 2007 weduwnaar, in een aanleunwoning in Bleskensgraaf. Daar overleed hij afgelopen zondagmorgen rustig in aanwezigheid van zijn enige dochter Corrie. Tinus Bos wordt donderdag in zijn geboorteplaats Sliedrecht begraven.

advertentie