Afbeelding
Staatsbosbeheer

Integrale handhavingsactie in de Biesbosch

27 juli 2020 om 10:05 Natuur en milieu

BIESBOSCH Op zaterdag 25 juli heeft een integrale handhavingsactie in de Biesbosch en omgeving plaatsgevonden. Staatsbosbeheer heeft deze actie georganiseerd en ziet een absolute meerwaarde om met verschillende organisaties en handhavers van verschillende disciplines een belangrijke bijdrage te leveren aan gewenst gebruik van dit mooie gebied.

Veel mensen bezoeken natuurgebieden voor rust, ruimte en natuurschoon. Ruimte voor recreatie betekent het laten samengaan van recreatie en natuurontwikkeling. De Biesbosch is een populair gebied en dat is te zien aan de vele bezoekers die het gebied dagelijks bezoeken. Deze intensieve recreatiedruk vraagt aandacht, voor zowel de bezoeker maar ook zeker de natuur.

De afgelopen jaren merken ze dat in de Biesbosch en omgeving een verhoging waarneembaar is van excessieve recreatie, dumpen van vuil/afval, ondermijnende activiteiten, hennepteelt, stroperij en beschadiging dan wel vernietiging van specifieke habitatgebieden.

Door het versterken van de samenwerking worden deze ontwikkelingen goed gesignaleerd en gemonitord.

EFFECTIEVER OPTREDEN Door met handhavers van verschillende disciplines op te trekken, kan effectiever worden opgetreden tegen bezoekers die ongewenst gedrag laten zien. Doordat de bevoegdheden van handhavers aanvullend zijn en de benodigde kennis divers is, kan de samenwerking leiden tot een nog grotere professionalisering van handhaving en toezicht in en rondom de Biesbosch en omgeving.

Door gezamenlijk optrekken ontstaat er een eenduidige werkwijze, wordt er van elkaar geleerd en kunnen we elkaar in de toekomst makkelijker vinden. Aan de handhavingsdag namen deel: het Parkschap NP de Biesbosch, Staatsbosbeheer, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportvisserij ZWN, het SSIB, de gemeenten Dordrecht, Altena en Drimmelen en de Nationale Politie. Speciaal voor deze actie heeft ook de douane meegedaan en meerdere controles uitgevoerd op de recreatievaart.

AANDACHTSPUNTEN Deze handhavingsactie aan het begin van het hoogseizoen was gericht op een aantal speerpunten. Zo werden alle beschermde natuurgebieden intensief gecontroleerd op onder andere rust, overlast, vernielingen, kampvuren, aanwezigheid buiten wegen en paden, niet aangelijnde honden en overige algemene terreinregels. Ook waren de watersporters een aandachtspunt als het gaat om snel varen en de BPR-wetgeving. Daarnaast heeft de douane specifieke controles uitgevoerd op het gebruik van de juiste brandstof. Een laatste speerpunt was ook de (sport)visserij in de Biesbosch waar met verschillende partners op is gecontroleerd.

RESULTATEN Ondanks dat het niet heel aantrekkelijk recreatieweer was, zijn er gedurende de actie tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn er 7 processen-verbaal uitgeschreven voor onder andere het te snel varen, overschrijding van de maximale snelheid in de Noordwaard, parkeren van een voertuig waar dit niet is toegestaan en het vissen met meer dan het toegestane aantal vishengels.

Ook werd er bijna 12 keer gewaarschuwd voor zaken zoals het niet kunnen tonen van een vispas, illegaal kamperen, het niet hebben van een reddingsvest en brandblusser aan boord van een boot, betreden van afgesloten gebieden en voor gevaarlijk vaargedrag.

Daarnaast is door de politie en Staatsbosbeheer een klein hennepveld van 20 planten verwijderd en is er een dode ree aangetroffen, welke samen met de valwildschutter van de WBE is verwijderd uit de sloot. Het ree is in het kader van het project dood doet leven op een andere plek in de Biesbosch terug gegeven aan de natuur.

De samenwerkende partijen stellen dat het een geslaagde dag was, waarbij integraal is gezorgd voor een schoon, stil, heel en veilige Biesbosch en omgeving. Deze actie moet dan ook bijdragen aan meer bewustwording hoe de bezoeker op een veilige en wenselijke manier het gebied kan bezoeken en kunnen genieten van de karakteristieke Biesbosch natuur. In het gebied worden door de handhavers zeer regelmatig vernielingen, vandalisme, diefstal en ongewenst gedrag geconstateerd. Het gebied en andere mensen hebben hier echt last van. Daarom worden dit soort acties gehouden.

Afbeelding
Afbeelding

Esther Coumans

advertentie
advertentie