Joop Keesmaat
Joop Keesmaat Richard van Hoek Fotografie
Echt Slydregts

Daadkracht (1)

Column

De nieuwe coalitie is gelukkig snel rond gekomen, met VVD in plaats van PvdA, wat een goede vriend de wrange grap ontlokte: “Zie je wel Joop, het gaat sneller en beter als de VVD zich wél en de PvdA zich er juist niét mee bemoeit.”

Van hem kon ik het hebben, maar moest wel even slikken. Overigens meestal bij ‘oude-wijn-in-nieuwe-zakken’, alhoewel wijn meestal beter wordt naarmate die ouder is.

Gek genoeg – ook dát ben ik – heb ik vertrouwen, dat het de komende vier jaar helemaal goed komt en dat Sliedrecht doortastend, transparant en enthousiast door een dienstbare overheid geregeerd wordt. Dan horen problemen, zoals ‘de voetbal’, bouwen over-het-spoor, Watertoren-terrein, BW Plein, GvP school en PFAS grond tot het verleden!

Probleem ‘Voetbal’ is relatief simpel, althans als we het voorbeeld van Rotterdam volgen, waar men na 10 jaar afziet van een te ambitieus verhuisplan. Daar blijft de lokale voetbaltrots zitten waar ze zaten. ‘De Kuip’ blijft waar die hoort en wordt gewoon goed opgeknapt. Alle andere alternatieven blijken te duur met te veel financieel risico.

Bouwen in Sliedrecht-Noord lijkt vorige week “opgelost” te zijn door een voor mij niet zo’n verbazingwekkend bericht van de Provincie. Daarin stond onomwonden, dat de Drechtstreekse ambitie van 25.000 nieuwe, dure woningen veel te gortig is; 7.000 huizen zou al genoeg zijn en dan graag in het betaalbare segment. Provinciale Staten hebben blijkbaar in het RIGO rapport wel gelezen, dat na 2025 de bevolkingsgroei hier afzwakt en na 2030 zelfs kan krimpen. Letterlijk las ik, dat het plan voor 1100 woningen in Sliedrecht-Noord werd ‘afgeschoten’ en dat die energie beter gestoken wordt in concretere plannen.

Op het Watertorenterrein heeft de gemeente geen invloed en gaat het erom, dat er ‘onder de streep’ voor de huidige eigenaren geld overblijft. Des te langer het duurt, des te hoger de kosten en des te meer er gebouwd moet worden. Kortom, ik schat in, dat daar uiteindelijk hoge(re) woontorens komen, inclusief op het nog te dempen stuk rivier. Lastig en als naam van die nieuwe wijk maakt mijns inziens ‘Sint Juttemis’ de beste kans.

Voor de overtollige PFAS grond in ons dorp lijkt de oplossing simpeler, dat wil zeggen binnenkort gaan de eerste stemmen op, dat het bij de Westerschelde veel erger is, dus waar zeuren we over.
En als je die grond niet op één of twee weilanden stort, maar over de hele polder verspreid, dan blijft de vervuiling vast wel binnen de geldende regels.

Enthousiast en daadkrachtig doorpakken, dat gaat het worden de komende vier jaar en daarna . . ? Daarna volgt in 2026 deel 2 van deze column.

Joop Keesmaat

advertentie