Afbeelding
Raymond Stam
Raadspraat

Democratie

22 februari 2023 om 14:10 Column

Net als elke inwoner werd ook de gemeenteraad verrast met het voornemen van ons college om in Sliedrecht een AZC te bouwen met ‘minimaal 100 en maximaal 250 asielzoekers’. Nu is er een wet in de maak waarmee gemeenten verplicht kunnen worden om naar rato asielzoekers op te vangen. Voor Sliedrecht zou het dan bijvoorbeeld gaan om zo’n 80 mensen. Dat is iets waar we als gemeente weinig over te zeggen hebben en het is begrijpelijk dat onze bestuurders dit liever op eigen voorwaarden doen dan wanneer deze worden opgelegd. Dus de opvang an sich is iets waar je voor of tegen kunt zijn, maar als inwoner – of gemeenteraad - weinig invloed op hebt omdat dit landelijk wordt bepaald.


Maar ineens was daar een raadsbesluit waarin staat dat het college namens alle inwoners zijn vinger heeft opgestoken om ook asielzoekers voor omliggende gemeenten op te vangen, en de tekst dat de gemeenteraad wordt gevraagd om in recordtempo in te stemmen dat we geen bedenkingen hebben bij het plan. Tijdens de vergadering op 16 februari heb ik me hier over uitgesproken: “Waarom is de gemeenteraad hier niet eerder bij betrokken, nog voordat er namens heel Sliedrecht enthousiast een vinger op werd gestoken? Want juist voor dit soort ingrijpende situaties zijn wij als gemeenteraad aangesteld; om de belangen en meningen van onze inwoners te vertegenwoordigen en niet alleen om bij elkaar te komen en te verklaren dat we – zoals in het raadsbesluit staat – geen wensen en bedenkingen hebben.”


Later in het debat opperde één van de aanwezigen een referendum, waarop de burgemeester antwoordde dat we juist daarom een gemeenteraad hebben; om de meningen van de inwoners te vertegenwoordigen. Maar dan komen we weer in datzelfde cirkeltje terecht, want de gemeenteraad heeft niets in te brengen in deze kwestie.


Ondertussen is de besluitvorming naar achteren geschoven omdat de vragen van de gemeenteraad niet op tijd beantwoord konden worden. Daarnaast is er door één van de partijen een online petitie gestart. Op moment van schrijven is deze na 4 dagen door 1065 mensen ondertekend, maar als men door de namen scrolt komt men al gauw tot de conclusie dat minimaal 25% hiervan onder valse naam of van buiten Sliedrecht is, om van alle ‘anonieme’ ondertekenaars niet te spreken. Je kunt je dus oprecht afvragen hoe serieus de uitkomst van deze petitie is. En dat is eigenlijk jammer; want als de gemeenteraad niets te zeggen heeft, moet het college des te harder luisteren naar haar inwoners. Was er maar een andere democratische – wettelijk geaccepteerde - manier om de wensen van de inwoners te toetsen. Bijvoorbeeld met verkiezingen… Oh ja, wacht.


Kortom: of je nu voor of tegen een AZC bent; iedereen heeft het recht om gehoord te worden en de meeste stemmen gelden. Dát is democratie. Maar dan moet de gemeenteraad – die de inwoners vertegenwoordigt - wel de kans krijgen om vragen te stellen, te overleggen met inwoners en voor of tegen een plan te stemmen en niet alleen maar om wensen en bedenkingen aan te mogen dragen.


Maria Stam, raadslid PRO Sliedrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie