Gemeenteraadsleden, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadsleden, Gemeente Sliedrecht
Raadspraat

‘Wat heb ik daaraan?’

22 maart 2023 om 14:18 Column

Dit zou zomaar een gedachte kunnen zijn wanneer u een onderwerp op de raadsagenda ziet staan. Dat is ook een vraag die wij als fractie vaak stellen: wat heeft de burger eraan? Toen ik vorig jaar in de raad kwam, mocht ik mijn maidenspeech houden over geothermie.

Dit is een techniek waarbij via een boring warm water naar boven gepompt wordt in het warmtenet. Vervolgens wordt het afgekoelde water middels een tweede boring teruggepompt. Een geschikte locatie voor deze duurzame energiebron zou de Driehoek zijn. De Driehoek is een voor het oog onttrokken stuk grond tussen de A15, MerwedeLingelijn en de Betuwelijn. Na een toch wel bijzonder debat stemde de meerderheid van de raad voor geothermie als toekomstige warmtebron.

Nu, een klein jaar later, staat de gebiedsvisie voor de Driehoek op de raadsagenda. Op 28 maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over de gebiedsvisie de Driehoek. Wanneer de gebiedsvisie wordt vastgesteld, worden kaders en spelregels meegegeven aan duurzaamheidsinitiatieven. Er is al een aantal initiatieven onderzocht zoals Zon op land, waterstofelektrolyse en geothermie.

U zult begrijpen dat ik het stuk geothermie interessant vind. Met de kennis van nu zouden er met een geothermiecentrale ongeveer 3000 woningen van warmte kunnen worden voorzien en dat zou kunnen doorgroeien naar 5000 Sliedrechtse woningen. Gezien de huidige geopolitieke omstandigheden en de ambitie om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn, is dit voor de SGP-ChristenUnie een mooie stap in de goede richting.

Naast deze duurzaamheidsontwikkelingen mogen we de flora en fauna in het gebied niet uit het oog verliezen. De zon, de wind en het warme water zijn ons gegeven door de Schepper en daar mogen wij gebruik van maken. Dit dient dan wel op een dusdanige wijze te gebeuren dat dit geen schade aan mens en natuur toebrengt. Daarom is het goed om te onderzoeken wat de impact van ons handelen is op de mens en de natuur en deze impact waar nodig te compenseren.

Om terug te komen op de vraag “Wat heb ik daaraan?”: nou, het zou zomaar kunnen dat u een van de 5000 huishoudens bent die in de toekomst zijn aangesloten op het warmtenet of een van de 360 huishoudens die zijn aangesloten op zonne-energie.

Zo wordt de Driehoek, als het aan de SGP-ChristenUnie ligt, een bron van duurzame energie voor de Sliedrechters. En daar heeft u zeker wat aan.

Gerard van Urk, raadslid SGP-ChristenUnie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie