Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek
Raadspraat

Democratie is meer dan één keer in de vier jaar stemmen

24 mei 2023 om 14:48 Column

In een tijd waarin de roep om meer burgerparticipatie en directe invloed op politieke besluitvorming steeds luider klinkt, blijven sommige tegenstanders van een raadgevend referendum vasthouden aan ouderwets denken. Ze lijken te vergeten dat de representatieve democratie op zijn retour is en dat het tijd is voor vernieuwing. In Sliedrecht is Slydregt.NU vastberaden om het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid te vergroten door middel van een raadgevend referendum.

Laten we eerlijk zijn, de politieke werkelijkheid is aan het veranderen. De traditionele manier van politiek bedrijven, waarbij beslissingen voornamelijk worden genomen door gekozen incrowd zonder directe betrokkenheid van de burgers, voldoet niet meer aan de eisen van de moderne samenleving. Mensen willen meer zeggenschap, meer inspraak en meer invloed op de beslissingen die hun leven beïnvloeden.

Een raadgevend referendum biedt juist die mogelijkheid. Het stelt inwoners in staat om zich uit te spreken over belangrijke politieke kwesties en om gehoord te worden. Het versterkt de band tussen de lokale overheid en haar burgers, en het vergroot het draagvlak voor genomen besluiten. Het is een stap in de richting van een participatieve democratie, waarin de stem van het volk centraal staat.

Het argument dat tegenstanders van een raadgevend referendum naar voren brengen, namelijk dat kiezers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn, is achterhaald. We leven in een tijdperk van ongekende informatievoorziening, waarin burgers toegang hebben tot een overvloed aan informatie. Bovendien kan het organiseren van een referendum juist bijdragen aan een breder en diepgaander publiek debat over belangrijke vraagstukken. Het biedt de mogelijkheid om de kennis en ervaring van de Sliedrechters te benutten en zo tot weloverwogen beslissingen te komen.

De representatieve democratie heeft zijn waarde gehad, maar het is tijd voor verandering. Het is tijd om de macht terug te geven aan de mensen, om hen een stem te geven in de beslissingen die hen direct raken. Het is tijd om af te stappen van de gedachte dat alleen gekozen volksvertegenwoordigers in staat zijn om besluiten te nemen die in het belang zijn van de gemeenschap. Een raadgevend referendum is een instrument dat hierbij kan helpen.


Mark Jongeneel

Fractievoorzitter Slydregt.NU

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie